NoderīgiBiedri

Zināšanu pētījumi

Finanšu lietpratība mājsaimniecībās

2012. gada nogalē Latvijas Universitātes Kultūras un sociālās antropoloģijas programmas studenti sadarbībā ar Latvijas Komercbanku asociāciju veica otro pētījumu par jauniešu finanšu lietpratību, atlasot vidusskolas vecuma jauniešus un pētot mājsaimniecības, kurās tie dzīvo.
Pētījuma gaitā tika pievērsta uzmanība vairākām ar finanšu lietpratību saistītām tēmām – izpratnei par to, ko nozīmē būt finanšu lietpratīgam, vērtējumam, kas dots par savu un mājsaimniecības lietpratību, kā arī tam, kā paustā attieksme novērojama mājsaimniecības darbībā. Pētījuma gaitā atklājās vairāki paradoksi attiecībā uz to, kā mājsaimniecību locekļi pieņem lēmumus saistībā ar mājsaimniecības budžeta plānošanu. Pētījuma rezultāti ļauj veidot efektīvāku un aptverošāku finanšu lietpratības apmācību skolās, kā arī rosina diskusiju par ģimenes, kopienas un finanšu institūciju lomu iedzīvotāju finanšu lietpratības veidošanā. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tika izveidotas rekomendācijas, lai veicinātu izpratni un sadarbību starp mājsaimniecībām un finanšu institūcijām.

Pētījums "Finanšu lietpratība mājsaimniecībās"


Jauniešu finanšu lietpratība

2012. gada pirmajā pusē, Latvijas Komercbanku asociācijai sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, tika veikts antropoloģisks pētījums ar mērķi noskaidrot jauniešu finanšu lietpratību. Pētījumā tika analizētas jauniešu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai pieņemtu saprātīgus lēmumus savās, savas ģimenes un kopienas interesēs, kā arī noskaidrota jauniešu izpratne par ekonomikas procesiem. Analizējot iegūtos datus, tika noskaidrots, ka lielākā daļa jauniešu savu finanšu lietpratību vērtē ļoti kritiski, uzsverot, ka pat ja šī brīža vajadzībām ar viņu zināšanām un prasmēm pietiek, veiksmīgai finansiālai nākotnei to būtiski pietrūkst. Galvenie informācijas avoti par finanšu lietpratību ir ģimene un skola. Pētījuma ziņojums ietver arī ieteikumus efektīvākas un aptverošākas finanšu lietpratības apmācībai skolās, kā arī rosina diskusiju par ģimenes, kopienas un finanšu institūciju lomu iedzīvotāju finanšu lietpratības veidošanā.

Pētījuma ziņojums „Jauniešu finanšu lietpratība”

Prezentācija par pētījuma rezultātiem


Situācijas izpēte par finanšu pratības jomu vispārējā izglītībā pedagogu un izglītojamo mērķa grupās

2012. gadā SIA Excolo Latvija pēc Latvijas Komercbanku asociācijas pasūtījuma veica pētījumu “Situācijas izpēte par finanšu pratības jomu vispārējā izglītībā pedagogu un izglītojamo mērķa grupās”. Tā mērķis bija iegūt informāciju atbalsta sistēmas izveidei sociālo zinību un ekonomikas skolotājiem par finanšu pratības satura apguvi. Pētījumā tika aptaujātas divas mērķa grupas – jaunieši, kuri laika posmā no 2003. līdz 2012.gadam beiguši 9. un/vai 12. klasi un vispārējās izglītības pedagogi (prioritāri – sociālo zinību un ekonomikas mācību priekšmetu skolotāji). Pedagogi savu informētību par privāto finanšu plānošanas jautājumiem vērtē izteikti pozitīvāk kā jaunieši – kopumā 58% pedagogu uzskata, ka ir labi informēti, kamēr jauniešu vidū šādi vērtējošo īpatsvars ir tikai 34%. Būtiskākie informācijas avoti, kur jaunieši iegūst informāciju par privāto finanšu jautājumiem, ir – masu mediji (42%), vecāki (34%) un internets (30%). Salīdzinoši bieži – 26% gadījumu – informācija tiek iegūta arī no draugiem un skolā vai augstskolā.

Pētījums “Situācijas izpēte par finanšu pratības jomu vispārējā izglītībā pedagogu un izglītojamo mērķa grupās”
Kopsavilkums
Prezentācija
 

Banku ziņas

Ar DNB atbalstu 2013. gadā sniegtas 4253 bezmaksas medicīniskās konsultācijas bērniem

Ir pagājis gads, kopš DNB banka sāka sadarbību ar starptautiskās labdarības organizācijas „Ronald McDonald House Charities” vietējo...

Izmaiņas Rietumu Bankas darba laikos Lieldienās

Sakarā ar Lieldienu brīvdienu svinēšanu Rietumu Banka strādās šādā režīmā:

77% uzņēmumu: Baltijas valstu konkurētspēja Eiropā turpinās pieaugt

SEB bankas veiktā finanšu direktoru aptauja liecina, ka 77% Baltijas lielāko uzņēmumu sagaida, ka laika posmā līdz 2020. gadam Latvijas, Lietuv...

Baltic International Bank darba laiks Lieldienās

Sakarā ar Lieldienu brīvdienām, informējam Jūs par izmaiņām Baltic International Bank darba laikā:

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte