Aktīvi

Banku aktīvi 2010 - 2015, milj. eiro


2010 2011
2012
2013
2014
2015
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
2681,7
5024,4
Prasības pret kredītiestādēm 4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
7371,5
4428,9
Kredīti 20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
14666,3
14676,6
Parāda vērtspapīri 1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
4513,3
6077,0
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 102,4
193,6
173,1
276,8
269,4
107,8
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 400,7
439,1
465,4
491,9
534,7
718,4
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 207,0
172,5
150,1
164,5
160,2
204,9
Pārējie aktīvi 656,9
754,9
593,6
489,9
485,6
557,0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 228,9
226,7
129,6
119,0
132,3
142,8
Aktīvi kopā 31256,5
29775,7
28784,4
29192,3
30814,9
31937,7


Banku aktīvi 2015. gadā, milj. eiro31.03.2015.
30.06.2015.
30.09.2015.
31.12.2015.

31.12.2015.,
izmaiņas pret 31.12.2014., %

Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā

2136,3

2899,3

3373,7

5024,4

87,4%
Prasības pret kredītiestādēm
6884,6
6270,9
6357,9
4428,9
-39,9%
Kredīti 14797,4
14744,0
14823,3
14676,6
0,1%
Parāda vērtspapīri
5677,9
5842,2
5409,4
6077,0
34,6%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
292,3
135,4
134,5
107,8
-60,0
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
533,9
696,3
701,1
718,4
34,4%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
172,5
174,1
173,9
204,9
27,9%
Pārējie aktīvi
591,3
507,8
478,2
557,0
14,7%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
141,0
140,3
137,2
142,8
7,9
Aktīvi kopā
31227,0
31410,3
31589,2
31937,7
3,6%

Banku ziņas

AS „Reverta” 2015. gada auditētais pārskats
AS “Reverta” 2015. gada auditētais finanšu pārskats ir analogs 2016. gada 26. februārī publicētajiams neauditētajam pārskatam. Akci...


Danske Bank 2016.gada 1.ceturkšņa pamatdarbības rezultāti
"2016.gada 1.ceturksnī Danske Bank koncentrējās uz diviem svarīgākajiem mērķiem – mūsu pozīciju stiprināšana korporatīvo klientu segmentā...


Izmaiņas Bank M2M Europe darba laikā valsts svētkos
Informējam par Bank M2M Europe darba laiku valsts svētkos.3. maijs – saīsinātā darba diena. Bankas birojs un depozitārijs strādās līdz plkst. 17...


Jaunas versijas Pakalpojumu cenrāžiem „Pārvedumi” un „Konta apkalpošana”
Sākot ar 2016. gada 1.jūliju, stāsies spēkā jaunas versijas pakalpojumu cenrāžiem „Pārvedumi” un „Konta apkalpošana” ne...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte