Aktīvi

Banku aktīvi 2008 - 2014, milj. eiro


2009 2010 2011
2012
2013
2014
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 1858,3
2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
2681,7
Prasības pret kredītiestādēm 3822,3
4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
7371,5
Kredīti 21 953,8
20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
14666,3
Parāda vērtspapīri 1769,5
1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
4513,3
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 80,7
102,4
193,6
173,1
276,8
269,4
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 336,9
400,7
439,1
465,4
491,9
534,7
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 260,4
207,0
172,5
150,1
164,5
160,2
Pārējie aktīvi 563,2
656,9
754,9
593,6
489,9
485,6
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 200,4
228,9
226,7
129,6
119,0
132,3
Aktīvi kopā 30845,5
31256,5
29775,7
28784,4
29192,3
30814,9


Banku aktīvi 2015. gadā, milj. eiro


  
31.03.2015.

31.03.2015.
izmaiņas pret
31.12.2014., %

31.03.2015.
izmaiņas pret
31.03.2014., %

Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā

2136,3

-20,3%

-12,3%

Prasības pret kredītiestādēm
6884,6
-6,6%
15,2%
Kredīti 14797,4
0,9%
-0,5%
Parāda vērtspapīri
5677,9
25,8%
81,6%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
292,3
8,5%
16,5%
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
533,9
-0,1%
12,6%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
172,5
7,6%
7,7%
Pārējie aktīvi
591,3
21,8%
27,1%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
141,0
6,6%
26,6%

Aktīvi kopā
31227,0
1,3%
12,0%

Banku ziņas

Izmaiņas Korespondentbanku sarakstā Austrālijas dolāros (AUD), Čehijas kronās (CZK) un Ungārijas forintos (HUF)
Ar 2015. gada 3. augustu tiek mainīta Swedbank AS galvenā korespondentbanka Austrālijas dolāros (AUD), Čehijas kronās (CZK) un Ungārijas forintos (HUF...


Nordea Pensions Latvia: lielākie ieguvēji uzkrājumu veidošanā - aktīvo pensiju plānu dalībnieki
Apkopojot pirmā pusgada tirgus datus, vērojama pozitīva tendence pensiju fondu portfeļu pieaugumā. Kopējie aktīvi pensiju 2.līmenī pieauguši pa...


Par kredīta nodrošinājuma apdrošināšanu
Š.g. 27.augustā spēkā stāsies izmaiņas DNB bankas kredīta nodrošinājuma apdrošināšanas prasībās, kas nosaka minimālās nodr...


Swedbank tematiskais apskats: Valsts budžeta izdevumi – cik daudz un kam?
Nepieņemot politiskus lēmumus ievērojami palielināt nodokļu ieņēmumus procentos no iekšzemes kopprodukta (IKP), būtiski kāpināt valsts budžeta ...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte