NoderīgiBiedri

Aktīvi

Banku aktīvi 2006 - 2013, milj. eiro


2008 2009 2010 2011
2012
2013
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 1885,5
1858,3
2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
Prasības pret kredītiestādēm 3552,7
3822,3
4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
Kredīti 23 603,8
21 953,8
20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
Parāda vērtspapīri 2868,0
1769,5
1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 73,8
80,7
102,4
193,6
173,1
276,8
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 186,0
336,9
400,7
439,1
465,4
491,9
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 334,1
260,4
207,0
172,5
150,1
164,5
Pārējie aktīvi 392,6
563,2
656,9
754,9
593,6
489,9
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 175,7
200,4
228,9
226,7
129,6
119,0
Aktīvi kopā 33072,3
30845,5
31256,5
29775,7
28784,4
29192,3


Banku aktīvi 2013. gadā, milj. eiro


    31.03.2013. 
 30.06.2013. 

30.09.2013.

31.12.2013.
 31.12.2013. izmaiņas pret 31.12.2012. 
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā
 3 050,6 

3 194,1

3 338,7

4 465,7

 63,0%
Prasības pret kredītiestādēm
 4 896,5
5 372,4
4 981,0
4 761,9
 -7,5%
Kredīti  16 561,4
15 971,6
15 770,0
15 618,2
-6,5%
Parāda vērtspapīri
2 689,5

2 595,3


2 761,6

2 804,3
4,7%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
 186,8

218,1

313,3

276,8
59,9%
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
 467,8

473,9

465,1


491,9

5,7%

Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
 153,3
162,0

163,4
164,5
9,6%
Pārējie aktīvi
 607,1
534,6
467,3
489,9
-17,5%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
 135,6
 

129,2


120,0


119,0

-8,1%
Aktīvi kopā
 28 748,7
28 651,2
28 380,4
29 192,3
1,4%

Banku ziņas

Ar DNB atbalstu 2013. gadā sniegtas 4253 bezmaksas medicīniskās konsultācijas bērniem

Ir pagājis gads, kopš DNB banka sāka sadarbību ar starptautiskās labdarības organizācijas „Ronald McDonald House Charities” vietējo...

Izmaiņas Rietumu Bankas darba laikos Lieldienās

Sakarā ar Lieldienu brīvdienu svinēšanu Rietumu Banka strādās šādā režīmā:

77% uzņēmumu: Baltijas valstu konkurētspēja Eiropā turpinās pieaugt

SEB bankas veiktā finanšu direktoru aptauja liecina, ka 77% Baltijas lielāko uzņēmumu sagaida, ka laika posmā līdz 2020. gadam Latvijas, Lietuv...

Baltic International Bank darba laiks Lieldienās

Sakarā ar Lieldienu brīvdienām, informējam Jūs par izmaiņām Baltic International Bank darba laikā:

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte