Aktīvi

Banku aktīvi 2008 - 2014, milj. eiro


2009 2010 2011
2012
2013
2014
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 1858,3
2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
2681,7
Prasības pret kredītiestādēm 3822,3
4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
7371,5
Kredīti 21 953,8
20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
14666,3
Parāda vērtspapīri 1769,5
1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
4513,3
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 80,7
102,4
193,6
173,1
276,8
269,4
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 336,9
400,7
439,1
465,4
491,9
534,7
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 260,4
207,0
172,5
150,1
164,5
160,2
Pārējie aktīvi 563,2
656,9
754,9
593,6
489,9
485,6
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 200,4
228,9
226,7
129,6
119,0
132,3
Aktīvi kopā 30845,5
31256,5
29775,7
28784,4
29192,3
30814,9


Banku aktīvi 2015. gadā, milj. eiro


  
31.03.2015.

31.03.2015.
izmaiņas pret
31.12.2014., %

31.03.2015.
izmaiņas pret
31.03.2014., %


30.06.2015.
30.06.2015.
izmaiņas
pret
31.12.2014., %
30.06.2015.
izmaiņas
pret
30.06.2014., %
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā

2136,3

-20,3%

-12,3%


2899,3

8,1%

131,0%
Prasības pret kredītiestādēm
6884,6
-6,6%
15,2%
6270,9
-14,9%
-11,9
Kredīti 14797,4
0,9%
-0,5%
14744,0
0,5%
0,6%
Parāda vērtspapīri
5677,9
25,8%
81,6%
5842,2
29,4%
51,0%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
292,3
8,5%
16,5%
135,4
-49,7
-46,9
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
533,9
-0,1%
12,6%
696,3
30,2%
50,9%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
172,5
7,6%
7,7%
174,1
8,6%
9,2%
Pārējie aktīvi
591,3
21,8%
27,1%
507,8
4,6%
14,3%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
141,0
6,6%
26,6%

140,3
6,0%
25,8%
Aktīvi kopā
31227,0
1,3%
12,0%
31410,3
1,9%
10,9%

Banku ziņas

Baltic International Bank emitēs jaunas obligācijas
Baltic International Bank Obligāciju piedāvājuma programmas Nr. 2 ietvaros veiks divas obligāciju piedāvājuma sēriju emisijas. Pēc sākotnējas izvieto&...


Rietumu Banka veiks obligāciju emisiju
Rietumu Banka trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros veiks jaunu kupona obligāciju laidienu ar dzēšanas termiņu divi gadi.Pēc...


Šovakar raidījumā "Latvija var!": uzņēmums „Eco Roof”
Valdis Šīmanis niedru jumtu likšanas biznesā nokļuvis nejauši. Pirms ceturtdaļgadsimta, būdams vēl Nīcas padomju saimniecības ele...


TKB Padomes priekšsēdētājs Igors Buimisters intervijā žurnālam "Forbes" par jauno investoru piesaisti
TKB Padomes priekšsēdētājs Igors Buimisters intervijā žurnālam "Forbes" stāsta par investoru piesaistes plāniem, par bankas līdzšinējo a...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte