Aktīvi

Banku aktīvi 2010 - 2015, milj. eiro


2010 2011
2012
2013
2014
2015
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
2681,7
5024,4
Prasības pret kredītiestādēm 4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
7371,5
4428,9
Kredīti 20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
14666,3
14676,6
Parāda vērtspapīri 1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
4513,3
6077,0
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 102,4
193,6
173,1
276,8
269,4
107,8
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 400,7
439,1
465,4
491,9
534,7
718,4
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 207,0
172,5
150,1
164,5
160,2
204,9
Pārējie aktīvi 656,9
754,9
593,6
489,9
485,6
557,0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 228,9
226,7
129,6
119,0
132,3
142,8
Aktīvi kopā 31256,5
29775,7
28784,4
29192,3
30814,9
31937,7


Banku aktīvi 2016. gadā, milj. eiro
31.03.2016.

30.06.2016.
30.09.2016.
30.09.2016.izmaiņas pret 30.06.2016., % izmaiņas pret 31.12.2015., %
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā
3768,2
3279,8
4114,8
25,5%
-18,1%
Prasības pret kredītiestādēm
4824,1
5047,0
3744,1
-25,8%
-15,5%
Kredīti 14680,9
15034,9
15110,2
0,5%
3,0%
Parāda vērtspapīri
5829,0
5465,7
4996,4
-8,6%
-17,8%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
188,4
107,6
113,3
5,3%
5,1%
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
696,7
704,0
694,1
-1,4%
-3,4%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
204,9
206,9
215,9
4,4%
5,4%
Pārējie aktīvi
566,3
486,7
451,1
-7,3%
-19,0%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
128,3
125,4
111,9
-10,8%
-21,6%
Aktīvi kopā
30886,8
30457,9
29551,8
-3,0%
-7,5%

Banku ziņas

Izdevīgs piedāvājums senioriem un pabalstu saņēmējiem
Sākot ar 2017. gadu notikušas izmaiņas atsevišķos bankas pakalpojumu tarifos, tādēļ, domājot par savu klientu finansēm, vēlamies vērst k...


Par vekseļu realizāciju
Rigensis Bank AS informē par nodrošinājuma, divu vekseļu, ko ir izdevusi Med Sea Health, Hotel and Healthcare Provider Societe Anonyme, realizā...


13. februārī stājas spēkā izmaiņas bankas pakalpojumu noteikumos un cenrādī
2017. gada 13. februārī plānojam pāriet uz jaunu IT un klientu apkalpošanas sistēmu, tādēļ ar šo datumu stāsies spēkā izmaiņas SEB banka...


Jaunā versija pakalpojumu cenrādim „Finanšu instrumenti”
Informējam jūs, ka 2017. gada 20. martā stāsies spēkā jaunā versija pakalpojumu cenrādim „Finanšu instrumenti”.


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte