NoderīgiBiedri

Aktīvi

Banku aktīvi 2008 - 2013, milj. eiro


2008 2009 2010 2011
2012
2013
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 1885,5
1858,3
2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
Prasības pret kredītiestādēm 3552,7
3822,3
4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
Kredīti 23 603,8
21 953,8
20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
Parāda vērtspapīri 2868,0
1769,5
1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 73,8
80,7
102,4
193,6
173,1
276,8
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 186,0
336,9
400,7
439,1
465,4
491,9
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 334,1
260,4
207,0
172,5
150,1
164,5
Pārējie aktīvi 392,6
563,2
656,9
754,9
593,6
489,9
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 175,7
200,4
228,9
226,7
129,6
119,0
Aktīvi kopā 33072,3
30845,5
31256,5
29775,7
28784,4
29192,3


Banku aktīvi 2014. gadā, milj. eiro


  
31.03.2014.

30.06.2014.

 30.09.2014.

30.09.2014.
izmaiņas pret
31.12.2013., %

30.09.2014.
izmaiņas pret 30.09.2013., % 

Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā

2435,3

1255,1

1056,6

-76,3%

-68,4%
Prasības pret kredītiestādēm
5976,4
7116,3
7830,4
64,4%
57,2%
Kredīti 14870,5
14660,5
14791,5
-5,3%
-6,2%
Parāda vērtspapīri
3126,8
3868,0
4332,5
54,5%
56,9%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
250,9
254,8
269,5
-2,6%
-14,0%
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
474,3
461,4
470,3
-4,4%
1,1%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
160,1
159,4
158,9
-3,4%
-2,8%
Pārējie aktīvi
465,3
444,2
382,8
-21,9%
-18,1%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
111,4
111,5
115,9
-2,6%

-3,4%
Aktīvi kopā
27871,1
28331,4
29408,5
0,7%
3,6%

Banku ziņas

Swedbank ekonomikas apskats: Vai lētāka nafta palīdzēs Latvijai pārziemot Krievijas recesiju?

Ārējais pieprasījums šobrīd ir vārgs, jo īpaši Krievijā, kur recesiju vēl dziļāku darīs ļoti krasais rubļa vērtības kritums. Tas sāpīgi ...

Banka Citadele NVO „Rojas Invalīdu biedrība” dāvā datoru

NVO „Rojas Invalīdu biedrība” no bankas Citadele kustības “Tu esi. Tu vari.” ietvaros saņēmusi dāvinājumu - datoru. „Ba...

Brīdinājums par krāpnieciskām viltus vēstulēm

Vairāki Swedbank klienti ir saņēmuši krāpnieciskus e-pastus it kā bankas vārdā ar saiti uz viltus mājas lapu, kurā pēc tam tiek lūgts ievadīt i...

„DNB Latvijas barometrs”: vairums iedzīvotāju, norēķinoties eiro, vēl joprojām pārrēķina cenas latos

Neskatoties uz to, ka kopš eiro ieviešanas Latvijā ir pagājis gads, lielākā daļa iedzīvotāju, norēķinoties eiro, vēl joprojām pārrēķina ...

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte