Aktīvi

Banku aktīvi 2008 - 2014, milj. eiro


2009 2010 2011
2012
2013
2014
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 1858,3
2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
2681,7
Prasības pret kredītiestādēm 3822,3
4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
7371,5
Kredīti 21 953,8
20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
14666,3
Parāda vērtspapīri 1769,5
1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
4513,3
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 80,7
102,4
193,6
173,1
276,8
269,4
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 336,9
400,7
439,1
465,4
491,9
534,7
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 260,4
207,0
172,5
150,1
164,5
160,2
Pārējie aktīvi 563,2
656,9
754,9
593,6
489,9
485,6
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 200,4
228,9
226,7
129,6
119,0
132,3
Aktīvi kopā 30845,5
31256,5
29775,7
28784,4
29192,3
30814,9


Banku aktīvi 2015. gadā, milj. eiro


  
31.03.2015.

31.03.2015.
izmaiņas pret
31.12.2014., %

31.03.2015.
izmaiņas pret
31.03.2014., %

Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā

2136,3

-20,3%

-12,3%

Prasības pret kredītiestādēm
6884,6
-6,6%
15,2%
Kredīti 14797,4
0,9%
-0,5%
Parāda vērtspapīri
5677,9
25,8%
81,6%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
292,3
8,5%
16,5%
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
533,9
-0,1%
12,6%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
172,5
7,6%
7,7%
Pārējie aktīvi
591,3
21,8%
27,1%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
141,0
6,6%
26,6%

Aktīvi kopā
31227,0
1,3%
12,0%

Banku ziņas

Vecākajam Swedbank mobilās lietotnes klientam ir 95 gadi
Mūsdienu tehnoloģijas apvieno dažādas paaudzes. Vecākajam Swedbank mobilās lietotnes klientam ir 95 gadi, savukārt jaunākajam – 7 gadi. Vecuma g...


Ar Rietumu Bankas atbalstu notiks Grand Prix pretendentu pusfināls spīdvejā
Sestdien, 27. jūnijā, Rīgā sporta bāzes „Biķernieki” spīdveja stadionā notiks 2016. g ada spīdveja Grand Prix pretendentu pusfināls. 


Meridian Trade Bank atbalsta Saulkrasti Jazz festivālu
No 20.jūlija līdz 25.jūlijam, Saulkrastos, atpūtas kompleksā "Minhauzena Unda", jūs gaida XVIII starptautiskais Saulkrastu džeza festivāls, kuru atbal...


Naktī uz 27. jūniju tiks veikti IT sistēmas modernizācijas darbi; internetbankai būs īslaicīgs apkalpošanas pārtraukums
Lai paplašinātu SMS bankas funkcionalitāti un veiktu citus informācijas tehnoloģiju sistēmas uzlabojumus, naktī no 26. jūnija uz 27. ...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte