Aktīvi

Banku aktīvi 2010 - 2015, milj. eiro


2010 2011
2012
2013
2014
2015
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
2681,7
5024,4
Prasības pret kredītiestādēm 4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
7371,5
4428,9
Kredīti 20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
14666,3
14676,6
Parāda vērtspapīri 1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
4513,3
6077,0
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 102,4
193,6
173,1
276,8
269,4
107,8
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 400,7
439,1
465,4
491,9
534,7
718,4
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 207,0
172,5
150,1
164,5
160,2
204,9
Pārējie aktīvi 656,9
754,9
593,6
489,9
485,6
557,0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 228,9
226,7
129,6
119,0
132,3
142,8
Aktīvi kopā 31256,5
29775,7
28784,4
29192,3
30814,9
31937,7


Banku aktīvi 2016. gadā, milj. eiro
31.03.2016.

30.06.2016.
30.06.2016.


izmaiņas pret 31.12.2015., % izmaiņas pret 30.06.2015., %
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā
3768,2
3279,8
-34,7%
13,1%
Prasības pret kredītiestādēm
4824,1
5047,0
14,0%
-19,5%
Kredīti 14680,9
15034,9
2,4%
2,0%
Parāda vērtspapīri
5829,0
5465,7
-10,1%
6,4%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
188,4
106,5
-1,2%
-21,3%
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
696,7
704,0
-2,0%
1,1%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
204,9
206,9
1,0%
18,8%
Pārējie aktīvi
566,3
486,7
-12,6%
-4,2%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
128,3
125,4
-12,2%
-10,6%
Aktīvi kopā
30886,8
30456,9
-4,6%
-3,0%

Banku ziņas

Nordea piešķir 19,9 miljonu eiro aizdevumu UNITY biznesa centra turpmākai attīstībai
Lai atbalstītu modernas ofisa ēkas turpmāku attīstību, Nordea banka, vienojoties par jauniem kredīta nosacījumiem, ir sniegusi aizdevumu 19,9 miljonu ...


Aicina lidostā sagaidīt paralimpiešus
Aicinām mediju pārstāvjus un atbalstītājus otrdien, 20. septembrī, pulksten 13:55 uz kopīgu Latvijas paralimpiešu sagaidīšanu starptau...


ALTUM informē par akcelerācijas fondu pārvaldnieku iepirkuma atlases un vērtēšanas kritērijiem
Ņemot vērā ieinteresēto tirgus dalībnieku līdz šā gada 26. augustam sniegtos ieteikumus, ALTUM iepirkuma komisija ir izstrādājusi akcelerācijas...


CBL Life” sāk piedāvāt mūža pensiju
Bankas Citadele meitas uzņēmums “CBL Life” ir uzsācis tirgū piedāvāt mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumu. Šis ...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte