Aktīvi

Banku aktīvi 2010 - 2015, milj. eiro


2010 2011
2012
2013
2014
2015
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
2681,7
5024,4
Prasības pret kredītiestādēm 4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
7371,5
4428,9
Kredīti 20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
14666,3
14676,6
Parāda vērtspapīri 1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
4513,3
6077,0
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 102,4
193,6
173,1
276,8
269,4
107,8
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 400,7
439,1
465,4
491,9
534,7
718,4
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 207,0
172,5
150,1
164,5
160,2
204,9
Pārējie aktīvi 656,9
754,9
593,6
489,9
485,6
557,0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 228,9
226,7
129,6
119,0
132,3
142,8
Aktīvi kopā 31256,5
29775,7
28784,4
29192,3
30814,9
31937,7


Banku aktīvi 2015. gadā, milj. eiro31.03.2015.
30.06.2015.
30.09.2015.
31.12.2015.

31.12.2015.,
izmaiņas pret 31.12.2014., %

Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā

2136,3

2899,3

3373,7

5024,4

87,4%
Prasības pret kredītiestādēm
6884,6
6270,9
6357,9
4428,9
-39,9%
Kredīti 14797,4
14744,0
14823,3
14676,6
0,1%
Parāda vērtspapīri
5677,9
5842,2
5409,4
6077,0
34,6%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
292,3
135,4
134,5
107,8
-60,0
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
533,9
696,3
701,1
718,4
34,4%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
172,5
174,1
173,9
204,9
27,9%
Pārējie aktīvi
591,3
507,8
478,2
557,0
14,7%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
141,0
140,3
137,2
142,8
7,9
Aktīvi kopā
31227,0
31410,3
31589,2
31937,7
3,6%

Banku ziņas

Baltic International Bank gada pirmajā ceturksnī strādājusi ar labiem finanšu rezultātiem
2016.gada pirmajā ceturksnī Baltic International Bank ir strādājusi ar pozitīvi vērtējamiem finanšu rezultātiem - ieņēmumi no pamatdarbības 201...


„DNB Latvijas barometrs”: Ar maziem uzlabojumiem, Latvijas iedzīvotāju noskaņojums aizvien remdens
Kā apliecina noslēdzošā „DNB Latvijas barometra” pētījuma rezultāti, aprīlī fiksētais Latvijas iedzīvotāju vērtējums aizvien ir kri...


Nordea internetbankai veiks uzlabojumus
Informējam, ka naktī no 21. uz 22. maiju no plkst. 4.00 līdz 18.00 Nordea veiks internetbankas uzlabojumus, tāpēc valūtas maksājumi uz laiku nebūs pie...


Paraolimpiskā sporta diena svin 5 gadu jubileju
2016. gada 21. maijā jau 5. gadu ar bankas Citadele atbalstu risināsies Paraolimpiskā sporta diena Latvijā ar mērķi iedvesmot cilvēku...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte