NoderīgiBiedri

Aktīvi

Banku aktīvi 2008 - 2013, milj. eiro


2008 2009 2010 2011
2012
2013
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 1885,5
1858,3
2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
Prasības pret kredītiestādēm 3552,7
3822,3
4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
Kredīti 23 603,8
21 953,8
20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
Parāda vērtspapīri 2868,0
1769,5
1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 73,8
80,7
102,4
193,6
173,1
276,8
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 186,0
336,9
400,7
439,1
465,4
491,9
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 334,1
260,4
207,0
172,5
150,1
164,5
Pārējie aktīvi 392,6
563,2
656,9
754,9
593,6
489,9
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 175,7
200,4
228,9
226,7
129,6
119,0
Aktīvi kopā 33072,3
30845,5
31256,5
29775,7
28784,4
29192,3


Banku aktīvi 2014. gadā, milj. eiro


  
31.03.2014.

30.06.2014.

 30.09.2014.

30.09.2014.
izmaiņas pret
31.12.2013., %

30.09.2014.
izmaiņas pret 30.09.2013., % 

Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā

2435,3

1255,1

1056,6

-76,3%

-68,4%
Prasības pret kredītiestādēm
5976,4
7116,3
7830,4
64,4%
57,2%
Kredīti 14870,5
14660,5
14791,5
-5,3%
-6,2%
Parāda vērtspapīri
3126,8
3868,0
4332,5
54,5%
56,9%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
250,9
254,8
269,5
-2,6%
-14,0%
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
474,3
461,4
470,3
-4,4%
1,1%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
160,1
159,4
158,9
-3,4%
-2,8%
Pārējie aktīvi
465,3
444,2
382,8
-21,9%
-18,1%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
111,4
111,5
115,9
-2,6%

-3,4%
Aktīvi kopā
27871,1
28331,4
29408,5
0,7%
3,6%

Banku ziņas

EKSPORTA DIENA 2015’ fokusā jaunu ārējo tirgu apguve; ASV – ES brīvās tirdzniecības līgums

Jau piekto gadu Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar banku Citadele organizē eksporta tematikai veltītu forumu – EKS...

Iedzīvotāji neseko līdzi, cik ienesīgi pārvaldnieki pārvalda uzkrāto pensijas kapitālu

Latvijas iedzīvotāju uzkrātais pensiju 2. līmeņa kapitāls sasniedzis līdz šim nebijušu apmēru - vairāk nekā divus miljardus eiro, t...

Jaunie uzņēmēji aicināti uz semināriem par pieteikšanos grantu programmai „ATSPĒRIENS”

Swedbank Business Network un Rīgas dome aicina jaunos uzņēmējus uz bezmaksas semināru „Kā pieteikties grantu programmai “ATSPĒRIENS”...

Liels pieprasījums pēc ABLV Bank, AS, obligācijām

Obligāciju emisiju programmas ietvaros ABLV Bank, AS, veica divas jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms ir 75 miljoni USD un 20 milj...

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte