NoderīgiBiedri

Aktīvi

Banku aktīvi 2008 - 2014, milj. eiro


2009 2010 2011
2012
2013
2014
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 1858,3
2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
2681,7
Prasības pret kredītiestādēm 3822,3
4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
7371,5
Kredīti 21 953,8
20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
14666,3
Parāda vērtspapīri 1769,5
1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
4513,3
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 80,7
102,4
193,6
173,1
276,8
269,4
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 336,9
400,7
439,1
465,4
491,9
534,7
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 260,4
207,0
172,5
150,1
164,5
160,2
Pārējie aktīvi 563,2
656,9
754,9
593,6
489,9
485,6
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 200,4
228,9
226,7
129,6
119,0
132,3
Aktīvi kopā 30845,5
31256,5
29775,7
28784,4
29192,3
30814,9


Banku aktīvi 2014. gadā, milj. eiro


  
31.03.2014.

30.06.2014.

 30.09.2014.


31.12.2014.

31.12.2014.
izmaiņas pret
31.12.2013., %

Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā

2435,3

1255,1

1056,6

2681,7

-39,9%

Prasības pret kredītiestādēm
5976,4
7116,3
7830,4
7371,5
54,8%
Kredīti 14870,5
14660,5
14791,5
14666,3
-6,1%
Parāda vērtspapīri
3126,8
3868,0
4332,5
4513,3
60,9%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
250,9
254,8
269,5
269,5
-2,7%
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
474,3
461,4
470,3
534,7
8,7%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
160,1
159,4
158,9
160,2
-2,6%
Pārējie aktīvi
465,3
444,2
382,8
485,6
-0,9%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
111,4
111,5
115,9
132,3
11,1%

Aktīvi kopā
27871,1
28331,4
29408,5
30814,9
5,6%

Banku ziņas

Daugavpilī pirmā ģimene no Latgales parakstījusi līgumu par hipotekāro kredītu ar valsts galvojumu

Parakstīts Latgalē pirmais hipotekārā kredīta līgums 17 000 eiro vērtībā ar valsts galvojumu, kuru no bankas Citadele saņem Artimoviču ģimene, lai ieg...

„DNB Latvijas barometrs”: vairāk nekā puse iedzīvotāju jūtas labi informēti par krāpšanas veidiem internetā

Jaunākā „DNB Latvijas barometra” pētījuma rezultāti liecina, ka, raksturojot, cik informēti iedzīvotāji jūtas par krāpšanas veidiem...

Izmaiņas Norvik Bankas pakalpojumu tarifos

AS Norvik Banka apstiprinājusi izmaiņas vairāku bankas pakalpojumu tarifos:

Latvijas pasta bankas darba laiki Lieldienās

Cienījamais Klient! Informējam Jūs, ka, sakarā ar Lieldienas svētkiem, 3. un 6. aprīlī Bankas Centrālais birojs, Brīvības ielā 54, Rīgā, un Norēķinu g...

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte