Aktīvi

Banku aktīvi 2008 - 2014, milj. eiro


2009 2010 2011
2012
2013
2014
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 1858,3
2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
2681,7
Prasības pret kredītiestādēm 3822,3
4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
7371,5
Kredīti 21 953,8
20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
14666,3
Parāda vērtspapīri 1769,5
1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
4513,3
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 80,7
102,4
193,6
173,1
276,8
269,4
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 336,9
400,7
439,1
465,4
491,9
534,7
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 260,4
207,0
172,5
150,1
164,5
160,2
Pārējie aktīvi 563,2
656,9
754,9
593,6
489,9
485,6
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 200,4
228,9
226,7
129,6
119,0
132,3
Aktīvi kopā 30845,5
31256,5
29775,7
28784,4
29192,3
30814,9


Banku aktīvi 2015. gadā, milj. eiro


  
31.03.2015.

30.06.2015.

 
30.09.3015.

30.09.2015.
izmaiņas
pret
30.06.2015., %
30.09.2015.
izmaiņas
pret
31.12.2014., %
30.09.2015.
izmaiņas
pret
30.09.2014., %
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā

2136,3

2899,3

3373,7

16,4%

25,8%

219,3%
Prasības pret kredītiestādēm
6884,6
6270,9
6357,9
1,4%
-13,8%
-10,7%
Kredīti 14797,4
14744,0
14823,3
0,5%
1,1%
1,1%
Parāda vērtspapīri
5677,9
5842,2
5409,4
-7,4%
19,9%
39,8%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
292,3
135,4
134,5
-0,7%
-50,1
-47,2
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
533,9
696,3
701,1
0,7%
31,1%
52,0%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
172,5
174,1
173,9
-0,1%
8,5%
9,1%
Pārējie aktīvi
591,3
507,8
478,2
-5,8%
-1,5%
7,6%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
141,0
140,3
137,2
-2,1%
3,7%
23,1%
Aktīvi kopā
31227,0
31410,3
31589,2
0,6%
2,5%
11,5%

Banku ziņas

„Euromoney” novērtē Nordea Private Banking kā labāko Latvijā
Nordea bankas Latvijas filiāle ir ieguvusi starptautiskā finanšu žurnāla “Euromoney” izcilības balvu kategorijā „Labākais Pri...


Atvērts jauns blogs finanšu auditorijai
Kopš februāra sākuma interesentiem ir pieejams jauns profesionāls blogs ar nosaukumu THE BALTICS AND BEYOND. Tā autors ir Baltikums Bank aktīvu...


Ēnu dienas atziņa: bankā nav garlaicīgi!
Šodien SEB bankā Ēnu dienā ciemojās 50 jaunieši no dažādiem Latvijas novadiem – ne vien no Rīgas, bet arī no Aizkraukles, Daugavpi...


Kristaps Porziņģis uzsāk sadarbību ar banku Citadele
“New York Knicks” komandā spēlējošais latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis un banka Citadele ir parakstījuši līg...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte