Aktīvi

Banku aktīvi 2010 - 2015, milj. eiro


2010 2011
2012
2013
2014
2015
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
2681,7
5024,4
Prasības pret kredītiestādēm 4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
7371,5
4428,9
Kredīti 20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
14666,3
14676,6
Parāda vērtspapīri 1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
4513,3
6077,0
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 102,4
193,6
173,1
276,8
269,4
107,8
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 400,7
439,1
465,4
491,9
534,7
718,4
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 207,0
172,5
150,1
164,5
160,2
204,9
Pārējie aktīvi 656,9
754,9
593,6
489,9
485,6
557,0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 228,9
226,7
129,6
119,0
132,3
142,8
Aktīvi kopā 31256,5
29775,7
28784,4
29192,3
30814,9
31937,7


Banku aktīvi 2016. gadā, milj. eiro
31.03.2016.

30.06.2016.
30.06.2016.


izmaiņas pret 31.12.2015., % izmaiņas pret 30.06.2015., %
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā
3768,2
3279,8
-34,7%
13,1%
Prasības pret kredītiestādēm
4824,1
5047,0
14,0%
-19,5%
Kredīti 14680,9
15034,9
2,4%
2,0%
Parāda vērtspapīri
5829,0
5465,7
-10,1%
6,4%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
188,4
106,5
-1,2%
-21,3%
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
696,7
704,0
-2,0%
1,1%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
204,9
206,9
1,0%
18,8%
Pārējie aktīvi
566,3
486,7
-12,6%
-4,2%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
128,3
125,4
-12,2%
-10,6%
Aktīvi kopā
30886,8
30456,9
-4,6%
-3,0%

Banku ziņas

Atgūtā nodokļu nauda: kā izmantot to gudri?
Brīdis, kad jūsu kontā ieripo nauda, kas atgūta par attaisnotajiem izdevumiem, ir pacilājošs. Tomēr, lai naudu vienkārši nenotrallinātu,...


Par grozījumiem bankas pakalpojumu tarifos
Informējam, ka tiek veikti grozījumi bankas pakalpojumu tarifos LR rezidentiem, fiziskām personām - Cirrus kartes lietotājiem, kuri stāsies spēkā 2017...


Swedbank AS 2016. gada 3. ceturkšņa darbības rezultāti Latvijā
* Jaunā kreditēšana pieaug, galvenokārt mājsaimniecību aktivitātes ietekmē* Jauno digitālo risinājumu ieviešana palielina klientu ērtība...


Turpinot ilgtspējīgu Baltic International Bank attīstību, bankas akcionāri palielina tās kapitālu
Turpinot ilgtspējīgu Baltic International Bank attīstību, bankas akcionāri ir palielinājuši tās pamatkapitālu par 2 miljoniem eiro, tādējādi pa...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte