NoderīgiBiedri

Aktīvi

Banku aktīvi 2008 - 2014, milj. eiro


2009 2010 2011
2012
2013
2014
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 1858,3
2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
2681,7
Prasības pret kredītiestādēm 3822,3
4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
7371,5
Kredīti 21 953,8
20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
14666,3
Parāda vērtspapīri 1769,5
1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
4513,3
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 80,7
102,4
193,6
173,1
276,8
269,4
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 336,9
400,7
439,1
465,4
491,9
534,7
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 260,4
207,0
172,5
150,1
164,5
160,2
Pārējie aktīvi 563,2
656,9
754,9
593,6
489,9
485,6
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 200,4
228,9
226,7
129,6
119,0
132,3
Aktīvi kopā 30845,5
31256,5
29775,7
28784,4
29192,3
30814,9


Banku aktīvi 2014. gadā, milj. eiro


  
31.03.2014.

30.06.2014.

 30.09.2014.


31.12.2014.

31.12.2014.
izmaiņas pret
31.12.2013., %

Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā

2435,3

1255,1

1056,6

2681,7

-39,9%

Prasības pret kredītiestādēm
5976,4
7116,3
7830,4
7371,5
54,8%
Kredīti 14870,5
14660,5
14791,5
14666,3
-6,1%
Parāda vērtspapīri
3126,8
3868,0
4332,5
4513,3
60,9%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
250,9
254,8
269,5
269,5
-2,7%
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
474,3
461,4
470,3
534,7
8,7%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
160,1
159,4
158,9
160,2
-2,6%
Pārējie aktīvi
465,3
444,2
382,8
485,6
-0,9%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
111,4
111,5
115,9
132,3
11,1%

Aktīvi kopā
27871,1
28331,4
29408,5
30814,9
5,6%

Banku ziņas

Aicinām sestdien medijus uz Paralimpiskā sporta dienu Ķeizarmežā, Rīgā

Sestdien, 23. maijā, no pulksten 10.00 sporta centrā „Ķeizarmežs”, Ezermalas ielā 30, Rīgā notiks Paralimpiskā sporta diena. Tas ir i...

Aicinām uz starptautisku konferenci lauksaimniecības uzņēmumiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) un banka Citadele šī gada 27. maijā rīko starptautisku konferenci lauksaimniecības...

Izmaiņas pakalpojumu tarifos un jauni autorizācijas līdzekļi

Kā mēs ziņojām iepriekš, ērtākam un drošākam darbam internetbankā no 2015. gada 25. maija mēs ieviešam jauna tipa kodu karti &mda...

Nordea internetbankai veiks uzlabojumus

Informējam, ka naktī no 22. uz 23. maiju laikā no pulksten 2.00 līdz4.00 Nordea veiks Internetbankas uzlabojumus un tā uz laiku nebūs pieejama.

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte