NoderīgiBiedri

Aktīvi

Banku aktīvi 2008 - 2013, milj. eiro


2008 2009 2010 2011
2012
2013
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 1885,5
1858,3
2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
Prasības pret kredītiestādēm 3552,7
3822,3
4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
Kredīti 23 603,8
21 953,8
20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
Parāda vērtspapīri 2868,0
1769,5
1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 73,8
80,7
102,4
193,6
173,1
276,8
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 186,0
336,9
400,7
439,1
465,4
491,9
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 334,1
260,4
207,0
172,5
150,1
164,5
Pārējie aktīvi 392,6
563,2
656,9
754,9
593,6
489,9
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 175,7
200,4
228,9
226,7
129,6
119,0
Aktīvi kopā 33072,3
30845,5
31256,5
29775,7
28784,4
29192,3


Banku aktīvi 2014. gadā, milj. eiro


  
31.03.2014.

30.06.2014.

 30.09.2014.

30.09.2014.
izmaiņas pret
31.12.2013., %

30.09.2014.
izmaiņas pret 30.09.2013., % 

Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā

2435,3

1255,1

1056,6

-76,3%

-68,4%
Prasības pret kredītiestādēm
5976,4
7116,3
7830,4
64,4%
57,2%
Kredīti 14870,5
14660,5
14791,5
-5,3%
-6,2%
Parāda vērtspapīri
3126,8
3868,0
4332,5
54,5%
56,9%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
250,9
254,8
269,5
-2,6%
-14,0%
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
474,3
461,4
470,3
-4,4%
1,1%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
160,1
159,4
158,9
-3,4%
-2,8%
Pārējie aktīvi
465,3
444,2
382,8
-21,9%
-18,1%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
111,4
111,5
115,9
-2,6%

-3,4%
Aktīvi kopā
27871,1
28331,4
29408,5
0,7%
3,6%

Banku ziņas

Baltic International Bank izdod vēsturiskajam albūmam Terra Mariana veltītu piemiņas medaļu

Turpinot pērn aizsākto tradīciju – būtisku notikumu atspoguļošanu caur pasaulē atzītu mākslas darbu prizmu, Baltic International Bank tik...

Bankas darba laiks Ziemassvētku laikā

Cienījamie klienti! Ziemassvētku un Jaungada svētku laikā bankas darba grafiks būs mainīts:

Darījumu pārtraukšana ar Lietuvas litiem AS "PrivatBank"

Sakarā ar to, ka 2015. gada 1. janvārī notiks Lietuvas Republikas valsts valūtas (Lietuvas litu) maiņa pret Eiro, AS "PrivatBank" vēlas paziņot par to...

„DNB Latvijas barometrs”: visbiežāk iedzīvotāji 2015.gadu saista ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē

Jaunākā „DNB Latvijas barometra” pētījuma rezultāti liecina, ka, domājot par nākamo gadu un notikumiem, ar kuriem 2015.gads tiks ierakstīt...

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte