Aktīvi

Banku aktīvi 2010 - 2015, milj. eiro


2010 2011
2012
2013
2014
2015
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
2681,7
5024,4
Prasības pret kredītiestādēm 4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
7371,5
4428,9
Kredīti 20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
14666,3
14676,6
Parāda vērtspapīri 1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
4513,3
6077,0
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 102,4
193,6
173,1
276,8
269,4
107,8
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 400,7
439,1
465,4
491,9
534,7
718,4
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 207,0
172,5
150,1
164,5
160,2
204,9
Pārējie aktīvi 656,9
754,9
593,6
489,9
485,6
557,0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 228,9
226,7
129,6
119,0
132,3
142,8
Aktīvi kopā 31256,5
29775,7
28784,4
29192,3
30814,9
31937,7


Banku aktīvi 2016. gadā, milj. eiro
31.03.2016.

30.06.2016.
30.09.2016.
30.09.2016.izmaiņas pret 30.06.2016., % izmaiņas pret 31.12.2015., %
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā
3768,2
3279,8
4114,8
25,5%
-18,1%
Prasības pret kredītiestādēm
4824,1
5047,0
3744,1
-25,8%
-15,5%
Kredīti 14680,9
15034,9
15110,2
0,5%
3,0%
Parāda vērtspapīri
5829,0
5465,7
4996,4
-8,6%
-17,8%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
188,4
107,6
113,3
5,3%
5,1%
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
696,7
704,0
694,1
-1,4%
-3,4%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
204,9
206,9
215,9
4,4%
5,4%
Pārējie aktīvi
566,3
486,7
451,1
-7,3%
-19,0%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
128,3
125,4
111,9
-10,8%
-21,6%
Aktīvi kopā
30886,8
30457,9
29551,8
-3,0%
-7,5%

Banku ziņas

Iespēja piedalīties sociālās uzņēmējdarbības inovāciju konkursā
Eiropas Investīciju banka  izsudinājusi sociālās uzņēmējdarbības inovāciju konkursu.


Par izmaiņām bankas tarifos no 15.02.2017.
PrivatBank informē, ka no 2017. gada 15. februāra spēkā stājas izmaiņas šādās tarifu pozīcijās "AS "PrivatBank" emitēto maksājumu karšu ...


Reverta veic kārtējo procentu maksājumu Valsts kasei 3,7 miljonu eiro apmērā
Akciju sabiedrība „Reverta” 2017. gada februārī ir veikusi kārtējo procentu maksājumu Valsts kasei 3,7 miljonu eiro apmērā. Kopš 20...


Aizdevuma saņemšanai komercbankā uzņēmumi varēs piesaistīt ALTUM garantiju līdz pat 3 miljoniem eiro
Ministru kabinets 14.februārī apstiprinājis  grozījumus  kredītu garantiju atbalsta programmā, būtiski palielinot uzņēmumiem pieejamo ALTUM ...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte