NoderīgiBiedri

Aktīvi

Banku aktīvi 2008 - 2014, milj. eiro


2009 2010 2011
2012
2013
2014
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 1858,3
2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
2681,7
Prasības pret kredītiestādēm 3822,3
4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
7371,5
Kredīti 21 953,8
20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
14666,3
Parāda vērtspapīri 1769,5
1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
4513,3
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 80,7
102,4
193,6
173,1
276,8
269,4
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 336,9
400,7
439,1
465,4
491,9
534,7
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 260,4
207,0
172,5
150,1
164,5
160,2
Pārējie aktīvi 563,2
656,9
754,9
593,6
489,9
485,6
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 200,4
228,9
226,7
129,6
119,0
132,3
Aktīvi kopā 30845,5
31256,5
29775,7
28784,4
29192,3
30814,9


Banku aktīvi 2014. gadā, milj. eiro


  
31.03.2014.

30.06.2014.

 30.09.2014.


31.12.2014.

31.12.2014.
izmaiņas pret
31.12.2013., %

Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā

2435,3

1255,1

1056,6

2681,7

-39,9%

Prasības pret kredītiestādēm
5976,4
7116,3
7830,4
7371,5
54,8%
Kredīti 14870,5
14660,5
14791,5
14666,3
-6,1%
Parāda vērtspapīri
3126,8
3868,0
4332,5
4513,3
60,9%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
250,9
254,8
269,5
269,5
-2,7%
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
474,3
461,4
470,3
534,7
8,7%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
160,1
159,4
158,9
160,2
-2,6%
Pārējie aktīvi
465,3
444,2
382,8
485,6
-0,9%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
111,4
111,5
115,9
132,3
11,1%

Aktīvi kopā
27871,1
28331,4
29408,5
30814,9
5,6%

Banku ziņas

ECB drukā naudu, Krievijas ekonomika grimst: kā tas ietekmē Latviju?

Pasaules ekonomikā, šķiet, sliktākais jau aiz muguras un arī eirozonā izaugsme pamazām pieņemas spēkā. Tajā pat laikā, Krievijas ekonomika un ī...

SEB Mājokļu cenu indikators: 41% iedzīvotāju prognozē mājokļu cenu pieaugumu

Iedzīvotāju skatījums uz nekustamā īpašuma cenu pieaugumu pēdējā ceturkšņa laikā kļuvis nedaudz pozitīvāks. Lai arī nekustamā īpa&scaron...

Swedbank aptaujas dati: kā rīkotos Latvijas iedzīvotāji, ja uzzinātu, ka dzīvot atlicis vien divas dienas?

Kā rāda Swedbank iedzīvotāju aptaujas* dati, uzzinājuši, ka dzīvot atlicis vien divas dienas, daļa iedzīvotāju būtu gatavi pieņemt salīdzino&sc...

2015. gads privātpersonu finansēšanā – iedzīvotāju rīcībā dominē racionāli apsvērumi

Analizējot ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju rīcību, redzams, ka aizņemšanās šogad kopumā kļuvusi vēl racionālāka un pārdomātās vaj...

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte