NoderīgiBiedri

Pasīvi

Banku pasīvi 2009 - 2014, milj. eiro


2009 2010 2011
2012
2013
2014
Saistības pret kredītiestādēm, centrālajām bankām 11 260,8
9 766,4
7 293,3
5 901,0
4 502,3
3596,8
Noguldījumi 13592,2
15809,0
15753,3
17755,2
19507,6
22191,5
Emitētie parāda vērtspapīri 218,4
250,3
772,6
198,6
333,8
513,4
Pārējās saistības 361,1
404,3
914,1
559,4
676,2
385,4
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 216,1
224,0
198,6
149,0
147,0
140,7
Uzkrājumi parādiem un saistībām 2 186,7
2 525,8
2 597,8
1 528,2
1 132,6
948,2
Pakārtotās saistības 739,3
- -
-
-
-
Kapitāls un rezerves 2 270,9
2 276,8
2 246,0
2 692,9
2 892,8
3038,9
Pasīvi kopā 30845,5
31256,5
29775,7

28784,4
 

29192,3


30814,9

Banku pasīvi 2014. gadā, milj. eiro

    31.03.2014. 

30.06.2014.


30.09.2014.31.12.2014.
 31.12.2014.
izmaiņas pret 31.12.2013., %
Saistības pret kredītiestādēm, centrālajām bankām
 3936,9

3381,4

3441,1

3596,8

-20,1%
Noguldījumi 19044,1
20053,5
21027,4
22191,5
13,8%
Emitētie parāda vērtspapīri
 371,9
383,1
468,4
513,4
53,8%
Pārējās saistības
588,3
448,5
364,8
385,4
-43,0%
Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi
 140,8

135,2

136,7

140,7

-4,3%
Uzkrājumi parādiem un saistībām
 1065,2
1045,8
1044,6
948,2
-16,3%
Kapitāls un rezerves
 2724,0
2883,8
2925,5
3038,9
5,0%

Pasīvi kopā
 27871,1,7
28331,4
29408,5
30814,9
5,6%

Banku ziņas

Bērni apliecina savu sociālo atbildību, piedaloties Lielajā talkā – aicinām arī Tevi!

Apliecinot, ka ne tikai pieaugušie Latvijā apzinās savu sociālo atbildību, vairāk kā 20 PrivatBank darbinieku bērni un pat mazbērni 2015. gada ...

Pillar pārdošanas apjomi pirmajā ceturksnī sasniedz 2,9 miljonus eiro

2015. gada sākumā nekustamā īpašuma tirgū valdīja nenoteiktība, kā rezultātā tika novērots straujš darījumu skaita kritums. Kopējās tirg...

Citadele: Ar privātu kapitālu varēsim attīstīties straujāk

Starptautiskie investori, ko pārstāv investīciju kompānija „Ripplewood Advisors LLC”, ir pabeiguši bankas Citadele 75% plus viena...

Izmaiņas korespondējošo banku sarakstā

Cienījamie klienti! 20.aprīlī, stājas spēkā izmaiņas TKB korespondējošo banku sarakstā. Lūdzam jūs izmantot aktualizētos korespondentbanku rekv...

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte