Pasīvi

Banku pasīvi 2009 - 2014, milj. eiro


2009 2010 2011
2012
2013
2014
Saistības pret kredītiestādēm, centrālajām bankām 11 260,8
9 766,4
7 293,3
5 901,0
4 502,3
3596,8
Noguldījumi 13592,2
15809,0
15753,3
17755,2
19507,6
22191,5
Emitētie parāda vērtspapīri 218,4
250,3
772,6
198,6
333,8
513,4
Pārējās saistības 361,1
404,3
914,1
559,4
676,2
385,4
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 216,1
224,0
198,6
149,0
147,0
140,7
Uzkrājumi parādiem un saistībām 2 186,7
2 525,8
2 597,8
1 528,2
1 132,6
948,2
Pakārtotās saistības 739,3
- -
-
-
-
Kapitāls un rezerves 2 270,9
2 276,8
2 246,0
2 692,9
2 892,8
3038,9
Pasīvi kopā 30845,5
31256,5
29775,7

28784,4
 

29192,3


30814,9

Banku pasīvi 2015. gadā, milj. eiro

    31.03.2015.  31.03.2015.
izmaiņas pret 31.12.2014., %

 31.03.2015.
izmaiņas pret 31.03.2014., %

 
30.06.2015.

30.06.2015.,
izmaiņas
pret
31.12.2014.,
%
30.06.2015.,
izmaiņas
pret
30.06.2014.,
%
Saistības pret kredītiestādēm, centrālajām bankām
 3636,8

1,1%

-7,6%

3744,9

4,1%

10,7%
Noguldījumi 22313,6
0,6%
17,2%
22383,4
0,9%
11,6%
Emitētie parāda vērtspapīri
 628,0
22,3%
68,9%

562,1

9,5%

46,7%
Pārējās saistības
567,3
47,2%
-3,6%
501,0
30,0%
11,7%
Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi
 157,7

12,0%

12,0%

156,2

11,0%

15,6%
Uzkrājumi parādiem un saistībām
 951,2
0,3%
-10,7%
933,7
-1,5%
-10,7%
Kapitāls un rezerves
 2972,5
-2,2%
9,1%

3129,0
3,0%
8,5%
Pasīvi kopā
 31227,0
1,3%
12,0%
31410,3
1,9%
10,9%

Banku ziņas

333 dienas līdz Vasaras Paralimpiskajām spēlēm Riodežaneiro, Brazīlijā
Nākamā gadā 7. septembrī – pēc 333 dienām – Riodežaneiro, Brazīlijā sāksies Vasaras Paralimpiskās spēles, kurām jau ir kvalificēju&sc...


M2M Asset Management IPAS turpmāk sniegs alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumus
2015. gada 7. oktobrī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome ir reģistrējusi jaunu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku – "M2M...


Mājokļu cenu indikators: Mājokļu cenu pieaugumu prognozē 43% iedzīvotāju
Pēc kāpuma iepriekšējos divos ceturkšņos, šī gada trešajā ceturksnī par 2 procentpunktiem ir sarucis mājokļu cenu kāpuma p...


Par izmaiņām Baltikums Bank valdes sastāvā
Līdz ar Baltikums Bank valdes jauna pilnvaru termiņa apstiprināšanu 2015. gada 9. oktobrī ir notikušas izmaiņas tās sastāvā.


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte