Pasīvi

Banku pasīvi 2009 - 2014, milj. eiro


2009 2010 2011
2012
2013
2014
Saistības pret kredītiestādēm, centrālajām bankām 11 260,8
9 766,4
7 293,3
5 901,0
4 502,3
3596,8
Noguldījumi 13592,2
15809,0
15753,3
17755,2
19507,6
22191,5
Emitētie parāda vērtspapīri 218,4
250,3
772,6
198,6
333,8
513,4
Pārējās saistības 361,1
404,3
914,1
559,4
676,2
385,4
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 216,1
224,0
198,6
149,0
147,0
140,7
Uzkrājumi parādiem un saistībām 2 186,7
2 525,8
2 597,8
1 528,2
1 132,6
948,2
Pakārtotās saistības 739,3
- -
-
-
-
Kapitāls un rezerves 2 270,9
2 276,8
2 246,0
2 692,9
2 892,8
3038,9
Pasīvi kopā 30845,5
31256,5
29775,7

28784,4
 

29192,3


30814,9

Banku pasīvi 2015. gadā, milj. eiro

   31.03.2015. 

 

30.06.2015.

 

30.09.2015.

30.09.2015.,
izmaiņas
pret
30.06.2015.,
%
30.09.2015.,
izmaiņas
pret
31.12.2014.,
%
30.09.2015.,
izmaiņas
pret
30.09.2014.,
%
Saistības pret kredītiestādēm, centrālajām bankām
3636,8

3744,9

3372,2

-10,0%

-6,2%

-2,0%
Noguldījumi 22313,6
22383,4
22873,2
2,2%
3,1%
8,8%
Emitētie parāda vērtspapīri
628,0

562,1

614,2

9,3%

19,6%

31,1%
Pārējās saistības
567,3
501,0
433,2
-13,5%
12,4%
18,7%
Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi
157,7

156,2

140,2

-10,2%

-0,3%

2,6%
Uzkrājumi parādiem un saistībām
951,2
933,7
923,6
-1,1%
-2,6%
-11,6%
Kapitāls un rezerves
2972,5
3129,0
3232,7
3,3%
6,4%
10,5%
Pasīvi kopā
31227,0
31410,3
31589,2
0,6%
2,5%
11,5%

Banku ziņas

„Dardedze hologrāfija” ar 1,2 miljonu eiro investīcijām plāno palielināt eksportu
Viens no Latvijas lielākajiem poligrāfijas uzņēmumiem SIA „Dardzedze hologrāfija” ar bankas Citadele atbalstu ir veicis nozīmīgas investīc...


Kā rīkoties, ja nozog maku
Par kabatzagļiem un viņu virtuozajām prasmēm uzņem gan dokumentālās filmas, gan seriālus. Domāju, neviens nevēlas kļūt par viņu upuri. Taču – ko...


Nordea Ieguldījumu eksperte: svārstīgs gada sākums – iespēja “gudriem” investoriem
Finanšu tirgos vērojams izteikti negatīvs un svārstīgs gada sākums, radot bažas par stāvokli pasaules ekonomikā un akciju tirgū. Cenu krituma ā...


Pasniegtas gada investīciju balvas
Šā gada 3.februārī svinīgā ceremonijā ALTUM konferenču zālē tika godināti pagājušā gada veiksmīgākie investori un to perspektīvākie inve...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte