Pasīvi

Banku pasīvi 2010 - 2015, milj. eiro


2010 2011
2012
2013
2014
2015
Saistības pret kredītiestādēm, centrālajām bankām 9 766,4
7 293,3
5 901,0
4 502,3
3596,8
3187,1
Noguldījumi 15809,0
15753,3
17755,2
19507,6
22191,5
23255,7
Emitētie parāda vērtspapīri 250,3
772,6
198,6
333,8
513,4
683,4
Pārējās saistības 404,3
914,1
559,4
676,2
385,4
465,2
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 224,0
198,6
149,0
147,0
140,7
145,5
Uzkrājumi parādiem un saistībām 2 525,8
2 597,8
1 528,2
1 132,6
948,2
876,1
Kapitāls un rezerves 2 276,8
2 246,0
2 692,9
2 892,8
3038,9
3324,7
Pasīvi kopā 31256,5
29775,7

28784,4
 

29192,3


30814,9

31937,7

Banku pasīvi 2015. gadā, milj. eiro


31.03.2015.
30.06.2015.
30.09.2015.
31.12.2105.
31.12.2015., izmaiņas pret 31.12.2015., %
Saistības pret kredītiestādēm, centrālajām bankām
3636,8

3744,9

3372,2

3187,1

-11,4%
Noguldījumi 22313,6
22383,4
22873,2
23255,7
4,8%
Emitētie parāda vērtspapīri
628,0

562,1

614,2

683,4

33,1%
Pārējās saistības
567,3
501,0
433,2
465,2
20,7%
Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi
157,7

156,2

140,2

145,5

3,4%
Uzkrājumi parādiem un saistībām
951,2
933,7
923,6
876,1
-7,6%
Kapitāls un rezerves
2972,5
3129,0
3232,7
3324,7
9,4%
Pasīvi kopā
31227,0
31410,3
31589,2
31937,7
3,6%

Banku ziņas

AS “Citadele banka” koncerns šī gada pirmajā ceturksnī strādāja ar 7,7 miljonu eiro lielu peļņu
AS “Citadele banka” koncerns šī gada pirmajā ceturksnī strādāja ar 7,7 miljonu eiro lielu peļņu, kas ir līdzīgs rezultāts kā 2015. ...


Kopīgi veidojam nākotnes sabiedrību un mazinām SEB bankas ietekmi uz vidi
Daudzus gadus SEB grupa strādā, lai sociālā atbildība un ilgtspējīgas darbības principi ietu roku rokā ar bankas biznesa darbību. Centieni mazināt iet...


MVU turpmāk varēs saņemt lielāka apjoma aizdevumus; finansējums būs pieejams arī zvejniecības nozarei
Attīstības finanšu institūcijā ALTUM mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtiski paplašinātas valsts atbalsta iespējas – turpmāk MVU v...


Nordea eksperti turpina izglītot par ieguldījumiem
Dati liecina, ka nākotnes plānošana ir mūsdienu sabiedrības vājā puse. Tikai neliela daļa iedzīvotāju savus izdevumus paredz vairāk nekā vienu ...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte