Pasīvi

Banku pasīvi 2010 - 2015, milj. eiro


2010 2011
2012
2013
2014
2015
Saistības pret kredītiestādēm, centrālajām bankām 9 766,4
7 293,3
5 901,0
4 502,3
3596,8
3187,1
Noguldījumi 15809,0
15753,3
17755,2
19507,6
22191,5
23255,7
Emitētie parāda vērtspapīri 250,3
772,6
198,6
333,8
513,4
683,4
Pārējās saistības 404,3
914,1
559,4
676,2
385,4
465,2
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 224,0
198,6
149,0
147,0
140,7
145,5
Uzkrājumi parādiem un saistībām 2 525,8
2 597,8
1 528,2
1 132,6
948,2
876,1
Kapitāls un rezerves 2 276,8
2 246,0
2 692,9
2 892,8
3038,9
3324,7
Pasīvi kopā 31256,5
29775,7

28784,4
 

29192,3


30814,9

31937,7

Banku pasīvi 2015. gadā, milj. eiro


31.03.2015.
30.06.2015.
30.09.2015.
31.12.2105.
31.12.2015., izmaiņas pret 31.12.2015., %
Saistības pret kredītiestādēm, centrālajām bankām
3636,8

3744,9

3372,2

3187,1

-11,4%
Noguldījumi 22313,6
22383,4
22873,2
23255,7
4,8%
Emitētie parāda vērtspapīri
628,0

562,1

614,2

683,4

33,1%
Pārējās saistības
567,3
501,0
433,2
465,2
20,7%
Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi
157,7

156,2

140,2

145,5

3,4%
Uzkrājumi parādiem un saistībām
951,2
933,7
923,6
876,1
-7,6%
Kapitāls un rezerves
2972,5
3129,0
3232,7
3324,7
9,4%
Pasīvi kopā
31227,0
31410,3
31589,2
31937,7
3,6%

Banku ziņas

„DNB Latvijas barometrs”: Ilgtermiņā finansiāli droši jūtas vien 10% Latvijas iedzīvotāju
Noslēdzošā „DNB Latvijas barometra” pētījuma rezultāti apliecina, ka Latvijas iedzīvotāji savā ikdienā aizvien vēl izjūt ekonomiskā...


FKTK un ABLV Bank paraksta administratīvo līgumu
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un ABLV Bank, AS šodien noslēdza administratīvo līgumu par FKTK pārbaudēs konstatētajiem pārk...


Globālajā izaugsmē trūkst pārliecības
Šogad pasaules ekonomikas izaugsme saglabāsies anēmiska un trausla. IKP pieaugums 35 Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas valstīs...


Savus kredītmaksājumus apdrošina katrs otrais jauna mājokļa kredīta ņēmējs
2015. gadā SEB bankas mājokļa kredīta ņēmējiem, kuri izvēlējās apdrošināt savus kredītmaksājumus, atlīdzībās par pārejošu darba nespēju ...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte