NoderīgiBiedri

Pasīvi

Banku pasīvi 2009 - 2013, milj. eiro


2009 2010 2011
2012
2013
Saistības pret kredītiestādēm, centrālajām bankām 11 260,8
9 766,4
7 293,3
5 901,0
4 502,3
Noguldījumi 13 592,2
15 809,0
15 753,3
17 755,2
19 507,6
Emitētie parāda vērtspapīri 218,4
250,3
772,6
198,6
333,8
Pārējās saistības 361,1
404,3
914,1
559,4
676,2
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 216,1
224,0
198,6
149,0
147,0
Uzkrājumi parādiem un saistībām 2 186,7
2 525,8
2 597,8
1 528,2
1 132,6
Pakārtotās saistības 739,3
- -
-
-
Kapitāls un rezerves 2 270,9
2 276,8
2 246,0
2 692,9
2 892,8
Pasīvi kopā 30 845,5
31 256,5
29 775,7

28 784,4
 

29 192,3


Banku pasīvi 2014. gadā, milj. eiro

    31.03.2014. 

30.06.2014.


30.09.2014.

 30.09.2014.
izmaiņas pret 31.12.2013., %
 30.09.2014.
izmaiņas pret
30.09.2013., %
Saistības pret kredītiestādēm, centrālajām bankām
 3936,9

3381,4

3441,1

-23,6%
 -28,4%
Noguldījumi 19044,1
20053,5
21027,4
7,8%
14,0%
Emitētie parāda vērtspapīri
 371,9
383,1
468,4
40,3%
43,0%
Pārējās saistības
588,3
448,5
364,8
-46,0%
-36,6%
Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi
 140,8

135,2

136,7

-7,0%
-9,8%
Uzkrājumi parādiem un saistībām
 1065,2
1045,8
1044,6
-7,8%
-16,3%
Kapitāls un rezerves
 2724,0
2883,8
2925,5
1,1%

3,4%
Pasīvi kopā
 27871,1,7
28331,4
29408,5
0,7%
3,6%

Banku ziņas

EKSPORTA DIENA 2015’ fokusā jaunu ārējo tirgu apguve; ASV – ES brīvās tirdzniecības līgums

Jau piekto gadu Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar banku Citadele organizē eksporta tematikai veltītu forumu – EKS...

Iedzīvotāji neseko līdzi, cik ienesīgi pārvaldnieki pārvalda uzkrāto pensijas kapitālu

Latvijas iedzīvotāju uzkrātais pensiju 2. līmeņa kapitāls sasniedzis līdz šim nebijušu apmēru - vairāk nekā divus miljardus eiro, t...

Jaunie uzņēmēji aicināti uz semināriem par pieteikšanos grantu programmai „ATSPĒRIENS”

Swedbank Business Network un Rīgas dome aicina jaunos uzņēmējus uz bezmaksas semināru „Kā pieteikties grantu programmai “ATSPĒRIENS”...

Liels pieprasījums pēc ABLV Bank, AS, obligācijām

Obligāciju emisiju programmas ietvaros ABLV Bank, AS, veica divas jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms ir 75 miljoni USD un 20 milj...

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte