NoderīgiBiedri

Pasīvi

Banku pasīvi 2009 - 2013, milj. eiro


2009 2010 2011
2012
2013
Saistības pret kredītiestādēm, centrālajām bankām 11 260,8
9 766,4
7 293,3
5 901,0
4 502,3
Noguldījumi 13 592,2
15 809,0
15 753,3
17 755,2
19 507,6
Emitētie parāda vērtspapīri 218,4
250,3
772,6
198,6
333,8
Pārējās saistības 361,1
404,3
914,1
559,4
676,2
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 216,1
224,0
198,6
149,0
147,0
Uzkrājumi parādiem un saistībām 2 186,7
2 525,8
2 597,8
1 528,2
1 132,6
Pakārtotās saistības 739,3
- -
-
-
Kapitāls un rezerves 2 270,9
2 276,8
2 246,0
2 692,9
2 892,8
Pasīvi kopā 30 845,5
31 256,5
29 775,7

28 784,4
 

29 192,3


Banku pasīvi 2013. gadā, milj. eiro

    31.03.2013. 
 30.06.2013.

30.09.2013.

 
31.12.2013.

 31.12.2013. izmaiņas pret 31.12.2012.
Saistības pret kredītiestādēm, centrālajām bankām
 5 405,9

5 299,3

4 805,4

4 502,3
 23,7%
Noguldījumi 18 192,0
18 258,1
18 443,3
19 507,6
9,9%
Emitētie parāda vērtspapīri
 293,7
330,4
327,4
 

68,1%
Pārējās saistības
570,1
505,1
575,6
676,2
20,9%
Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi
 147,6

147,9

151,6


147,0

-1,3%
Uzkrājumi parādiem un saistībām
 1 475,1
1 376,
1 247,6
1 132,6
-25,9%
Kapitāls un rezerves
 2 664,4
2 733,9

2 829,5
2 892,8
7,4%
Pasīvi kopā
 28 748,7
28 651,2
28 380,4
29 192,3
1,4%

Banku ziņas

Garas brīvdienas ir lamatas ģimenes budžetam

Desmitajai daļai ģimeņu gandrīz ik mēnesi neizdodas sabalansēt ienākumus un izdevumus, vēl 42% respondentu ar šādu situāciju nākas saskarties l...

Pieaug klientu uzticība kompānijai Pillar – pārdošanas apjomi palielinās par 68%

2014. gada sākumā nekustamā īpašuma tirgū turpināja valdīt veselīgas izaugsmes tendences. Arī nekustamā īpašuma attīstīšanas un t...

2014. gada 2. pusē Baltikums Bank sāks emitēt Visa maksājumu kartes

Visa ir viena no vadošajām starptautiskajām maksājumu sistēmām, kas ir populāra un pieprasīta vairāk nekā 200 pasaules valstīs. Banka piedāvās ...

Bankas darba laiks Lieldienās un maija sākumā

Cienījamie klienti! Lieldienās un maija svētkos bankas darba grafiks būs mainīts sekojoši: 

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte