NoderīgiBiedri

Peļņas/zaudējumu aprēķins

Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2008. - 2013.gadu, milj. eiro


2008 2009 2010 2011 2012
2013
Procentu ienākumi 1992,5
1442,9 937,8 910,8 764,8
677,3
Procentu izdevumi 1207,3 932,5 633,5 478,5 317,1
180,8
Tīrie procentu ienākumi 785,2 510,4 340,2 432,4 447,7 496,4
Dividenžu ienākumi 30,9 14,2 4,5 15,6 20,2
10,3
Komisijas naudas ienākumi 325,6 278,7 291,1 322,9 363,4
417,7
Komisijas naudas izdevumi 90,2 91,7 89,6 87,6 93,6
109,5
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto 106,9 232,4 126,1 129,3 161,0
134,7
Citi parastie ienākumi 60,4 113,9 80,3 79,1 56,5
63,7
Pamatdarbības ienākumi 1218,7 1058,0 752,5 891,6 955,1 1013,3
Administratīvie izdevumi 569,6 493,5 472,0 480,8 457,9
478,3
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums 51,5 53,6 52,9 36,4 28,5
29,0
Citi parastie izdevumi 18,2 53,3 22,4 36,0 22,4
30,0
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, neto 445,7 1659,2 719,6 544,8 218,3
194,8
Finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa 0,1 -47,8
2,3 2,4 -9,9
16,8
Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas 133,8 -1249,2 -517,8 -204,1 218,1
298,1
Ienākuma nodoklis
48,3 -148,7 -4,6 50,1 44,0
50,7
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi 85,5 -1100,5 -513,2 -254,2 174,1
247,4

 

Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2014. gada 3 mēnešiem, milj. eiro

 

Procentu ienākumi  159,9
Procentu izdevumi  35,3
Tīrie procentu ienākumi  124,6
Dividenžu ienākumi  7,3
Komisijas naudas ienākumi  98,1
Komisijas naudas izdevumi  24,6
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto  -9,8
Citi parastie ienākumi  12,6
Pamatdarbības ienākumi  208,3
Administratīvie izdevumi  108,8
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums  5,7
Citi parastie izdevumi  8,0
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, neto  44,9
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas korekcija  13,5
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas korekcija  0,0
Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas  54,4
Ienākuma nodoklis  11,5
Pārskata perioda nesadalītā peļņa  42,9


Avots: Latvijas Banka un banku sniegtā informācija

Banku ziņas

Latvijas iedzīvotāji krāj naudu un pucējas

Izņemot aprīli, šogad mazumtirdzniecības apgrozījuma pieaugums ir bijis diezgan pieticīgs un jūnijs nenesa izmaiņas. Nozares apgrozījums gada g...

“Pohjola Bank” Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā pirmās kārtas būvniecībai piešķir 6 miljonu eiro lielu aizdevumu

Somijas vadošās bankas “Pohjola Bank” filiāle Latvijā parakstījusi līgumu ar Latvijas Universitāti (LU) par 6 miljonu eiro lielu ai...

Septiņu gadu laikā SEB banka izsniegusi valsts galvotos studiju kredītus 73.6 miljonu EUR apmērā

Jau vairākus gadus pēc kārtas SEB banka nodrošina valsts galvotā studiju un studējošā kredīta izsniegšanu. Septiņu gadu laikā izs...

Aizņemoties „līdz algai” virs 10% no ikmēneša ienākumiem, kredīts var kļūt bīstams

Pirmsalgas aizņemšanās, kas ir lielāka par 10% no algas, palielina varbūtību, ka nākammēnes nepietiks gan aizdevuma atdošanai, gan teko&...

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte