NoderīgiBiedri

Peļņas/zaudējumu aprēķins

Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2008. - 2013.gadu, milj. eiro


2008 2009 2010 2011 2012
2013
Procentu ienākumi 1992,5
1442,9 937,8 910,8 764,8
677,3
Procentu izdevumi 1207,3 932,5 633,5 478,5 317,1
180,8
Tīrie procentu ienākumi 785,2 510,4 340,2 432,4 447,7 496,4
Dividenžu ienākumi 30,9 14,2 4,5 15,6 20,2
10,3
Komisijas naudas ienākumi 325,6 278,7 291,1 322,9 363,4
417,7
Komisijas naudas izdevumi 90,2 91,7 89,6 87,6 93,6
109,5
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto 106,9 232,4 126,1 129,3 161,0
134,7
Citi parastie ienākumi 60,4 113,9 80,3 79,1 56,5
63,7
Pamatdarbības ienākumi 1218,7 1058,0 752,5 891,6 955,1 1013,3
Administratīvie izdevumi 569,6 493,5 472,0 480,8 457,9
478,3
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums 51,5 53,6 52,9 36,4 28,5
29,0
Citi parastie izdevumi 18,2 53,3 22,4 36,0 22,4
30,0
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, neto 445,7 1659,2 719,6 544,8 218,3
194,8
Finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa 0,1 -47,8
2,3 2,4 -9,9
16,8
Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas 133,8 -1249,2 -517,8 -204,1 218,1
298,1
Ienākuma nodoklis
48,3 -148,7 -4,6 50,1 44,0
50,7
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi 85,5 -1100,5 -513,2 -254,2 174,1
247,4

 

Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2013. gada 12 mēnešiem, milj. eiro

 

Procentu ienākumi  677,3
Procentu izdevumi  180,8
Tīrie procentu ienākumi  496,4
Dividenžu ienākumi  10,3
Komisijas naudas ienākumi  417,7
Komisijas naudas izdevumi  109,5
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto  134,7
Citi parastie ienākumi  63,7
Pamatdarbības ienākumi  1013,3
Administratīvie izdevumi  478,3
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums  29,0
Citi parastie izdevumi  30,0
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, neto  194,8
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas korekcija  16,8
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas korekcija  0,0
Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas  298,1
Ienākuma nodoklis  50,7
Pārskata perioda nesadalītā peļņa  247,4


Avots: Latvijas Banka un banku sniegtā informācija

Banku ziņas

Aptauja: jaunieši kredītu ņemtu kāzu rīkošanai, vecākiem cilvēkiem kredīts būtu nepieciešams izdevumiem par veselību

Ja ceturtā daļa jauniešu vecumā līdz 29 gadiem patēriņa kredītu ņemtu kāzām vai svinībām, tad vecāka gadagājuma respondenti vecumā virs 50 gadi...

AS “SMP Bank” piedalīsies kultūras projektā „Skatlogi uz Brīvības ielu”

Šogad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta un sakarā ar to Nodibinājums „Rīga 2014" sadarbībā ar pasākumu producentu kompāniju „I...

Latvijas Nacionālais teātris izsaka pateicību Rietumu Bankai par Maskavas viesizrāžu atbalstu

Latvijas Nacionālā teātra Valdes loceklis Ojārs Rubenis izteica pateicību Rietumu Bankai par teātra viesizrāžu Maskavā atbalstu. Viesizrādes notika no...

Par ABLV klientu apkalpošanas kārtību maija svētkos

Informējam par ABLV grupas klientu apkalpošanas kārtību valsts noteiktajās oficiālajās svētku dienās.

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte