NoderīgiBiedri

Peļņas/zaudējumu aprēķins

Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2007. - 2013.gadu, milj. eiro


2008 2009 2010 2011 2012
2013
Procentu ienākumi 1992,5
1442,9 937,8 910,8 764,8
677,3
Procentu izdevumi 1207,3 932,5 633,5 478,5 317,1
180,8
Tīrie procentu ienākumi 785,2 510,4 340,2 432,4 447,7 496,4
Dividenžu ienākumi 30,9 14,2 4,5 15,6 20,2
10,3
Komisijas naudas ienākumi 325,6 278,7 291,1 322,9 363,4
417,7
Komisijas naudas izdevumi 90,2 91,7 89,6 87,6 93,6
109,5
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto 106,9 232,4 126,1 129,3 161,0
134,7
Citi parastie ienākumi 60,4 113,9 80,3 79,1 56,5
63,7
Pamatdarbības ienākumi 1218,7 1058,0 752,5 891,6 955,1 1013,3
Administratīvie izdevumi 569,6 493,5 472,0 480,8 457,9
478,3
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums 51,5 53,6 52,9 36,4 28,5
29,0
Citi parastie izdevumi 18,2 53,3 22,4 36,0 22,4
30,0
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, neto 445,7 1659,2 719,6 544,8 218,3
194,8
Finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa 0,1 -47,8
2,3 2,4 -9,9
16,8
Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas 133,8 -1249,2 -517,8 -204,1 218,1
298,1
Ienākuma nodoklis
48,3 -148,7 -4,6 50,1 44,0
50,7
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi 85,5 -1100,5 -513,2 -254,2 174,1
247,4

 

Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2013. gada 12 mēnešiem, milj. eiro

 

Procentu ienākumi  677,3
Procentu izdevumi  180,8
Tīrie procentu ienākumi  496,4
Dividenžu ienākumi  10,3
Komisijas naudas ienākumi  417,7
Komisijas naudas izdevumi  109,5
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto  134,7
Citi parastie ienākumi  63,7
Pamatdarbības ienākumi  1013,3
Administratīvie izdevumi  478,3
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums  29,0
Citi parastie izdevumi  30,0
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, neto  194,8
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas korekcija  16,8
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas korekcija  0,0
Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas  298,1
Ienākuma nodoklis  50,7
Pārskata perioda nesadalītā peļņa  247,4


Avots: Latvijas Banka un banku sniegtā informācija

Banku ziņas

Garas brīvdienas ir lamatas ģimenes budžetam

Desmitajai daļai ģimeņu gandrīz ik mēnesi neizdodas sabalansēt ienākumus un izdevumus, vēl 42% respondentu ar šādu situāciju nākas saskarties l...

Pieaug klientu uzticība kompānijai Pillar – pārdošanas apjomi palielinās par 68%

2014. gada sākumā nekustamā īpašuma tirgū turpināja valdīt veselīgas izaugsmes tendences. Arī nekustamā īpašuma attīstīšanas un t...

2014. gada 2. pusē Baltikums Bank sāks emitēt Visa maksājumu kartes

Visa ir viena no vadošajām starptautiskajām maksājumu sistēmām, kas ir populāra un pieprasīta vairāk nekā 200 pasaules valstīs. Banka piedāvās ...

Bankas darba laiks Lieldienās un maija sākumā

Cienījamie klienti! Lieldienās un maija svētkos bankas darba grafiks būs mainīts sekojoši: 

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte