NoderīgiBiedri

Peļņas/zaudējumu aprēķins

Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2008. - 2014.gadu, milj. eiro


2008 2009 2010 2011 2012
2013
2014
Procentu ienākumi 1992,5
1442,9 937,8 910,8 764,8
674,9
625,9
Procentu izdevumi 1207,3 932,5 633,5 478,5 317,1
180,4
141,3
Tīrie procentu ienākumi 785,2 510,4 340,2 432,4 447,7 494,4
484,5
Dividenžu ienākumi 30,9 14,2 4,5 15,6 20,2
10,3
13,7
Komisijas naudas ienākumi 325,6 278,7 291,1 322,9 363,4
414,4
428,3
Komisijas naudas izdevumi 90,2 91,7 89,6 87,6 93,6
108,0
96,4
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto 106,9 232,4 126,1 129,3 161,0
134,9
86,2
Citi parastie ienākumi 60,4 113,9 80,3 79,1 56,5
62,8
66,3
Pamatdarbības ienākumi 1218,7 1058,0 752,5 891,6 955,1 1008,9
982,7
Administratīvie izdevumi 569,6 493,5 472,0 480,8 457,9
476,1
443,7
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums 51,5 53,6 52,9 36,4 28,5
29,0
26,5
Citi parastie izdevumi 18,2 53,3 22,4 36,0 22,4
29,2
55,8
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, neto 445,7 1659,2 719,6 544,8 218,3
194,5
116,1
Finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa 0,1 -47,8
2,3 2,4 -9,9
16,8
19,7
Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas 133,8 -1249,2 -517,8 -204,1 218,1
296,9
360,3
Ienākuma nodoklis
48,3 -148,7 -4,6 50,1 44,0
50,7
48,9
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi 85,5 -1100,5 -513,2 -254,2 174,1
246,2
311,4

 

Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2015. gada pirmajiem trim mēnešiem, milj. eiro

 

Procentu ienākumi  163,3
Procentu izdevumi  31,8
Tīrie procentu ienākumi  131,5
Dividenžu ienākumi  2,3
Komisijas naudas ienākumi  104,2
Komisijas naudas izdevumi  26,1
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto  29,8
Citi parastie ienākumi  14,6
Pamatdarbības ienākumi  256,3
Administratīvie izdevumi  114,5
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums  6,2
Citi parastie izdevumi  10,7
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, neto  8,4
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas korekcija  0,0
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas korekcija 0,0
Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas  116,5
Ienākuma nodoklis  12,0
Pārskata perioda nesadalītā peļņa  104,6


Avots: Latvijas Banka un banku sniegtā informācija

Banku ziņas

Vecākajam Swedbank mobilās lietotnes klientam ir 95 gadi

Mūsdienu tehnoloģijas apvieno dažādas paaudzes. Vecākajam Swedbank mobilās lietotnes klientam ir 95 gadi, savukārt jaunākajam – 7 gadi. Vecuma g...

Ar Rietumu Bankas atbalstu notiks Grand Prix pretendentu pusfināls spīdvejā

Sestdien, 27. jūnijā, Rīgā sporta bāzes „Biķernieki” spīdveja stadionā notiks 2016. g ada spīdveja Grand Prix pretendentu pusfināls. 

Meridian Trade Bank atbalsta Saulkrasti Jazz festivālu

No 20.jūlija līdz 25.jūlijam, Saulkrastos, atpūtas kompleksā "Minhauzena Unda", jūs gaida XVIII starptautiskais Saulkrastu džeza festivāls, kuru atbal...

Naktī uz 27. jūniju tiks veikti IT sistēmas modernizācijas darbi; internetbankai būs īslaicīgs apkalpošanas pārtraukums

Lai paplašinātu SMS bankas funkcionalitāti un veiktu citus informācijas tehnoloģiju sistēmas uzlabojumus, naktī no 26. jūnija uz 27. ...

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte