NoderīgiBiedri

Peļņas/zaudējumu aprēķins

Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2008. - 2013.gadu, milj. eiro


2008 2009 2010 2011 2012
2013
Procentu ienākumi 1992,5
1442,9 937,8 910,8 764,8
677,3
Procentu izdevumi 1207,3 932,5 633,5 478,5 317,1
180,8
Tīrie procentu ienākumi 785,2 510,4 340,2 432,4 447,7 496,4
Dividenžu ienākumi 30,9 14,2 4,5 15,6 20,2
10,3
Komisijas naudas ienākumi 325,6 278,7 291,1 322,9 363,4
417,7
Komisijas naudas izdevumi 90,2 91,7 89,6 87,6 93,6
109,5
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto 106,9 232,4 126,1 129,3 161,0
134,7
Citi parastie ienākumi 60,4 113,9 80,3 79,1 56,5
63,7
Pamatdarbības ienākumi 1218,7 1058,0 752,5 891,6 955,1 1013,3
Administratīvie izdevumi 569,6 493,5 472,0 480,8 457,9
478,3
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums 51,5 53,6 52,9 36,4 28,5
29,0
Citi parastie izdevumi 18,2 53,3 22,4 36,0 22,4
30,0
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, neto 445,7 1659,2 719,6 544,8 218,3
194,8
Finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa 0,1 -47,8
2,3 2,4 -9,9
16,8
Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas 133,8 -1249,2 -517,8 -204,1 218,1
298,1
Ienākuma nodoklis
48,3 -148,7 -4,6 50,1 44,0
50,7
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi 85,5 -1100,5 -513,2 -254,2 174,1
247,4

 

Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2014. gada 3 mēnešiem, milj. eiro

 

Procentu ienākumi  159,9
Procentu izdevumi  35,3
Tīrie procentu ienākumi  124,6
Dividenžu ienākumi  7,3
Komisijas naudas ienākumi  98,1
Komisijas naudas izdevumi  24,6
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto  -9,8
Citi parastie ienākumi  12,6
Pamatdarbības ienākumi  208,3
Administratīvie izdevumi  108,8
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums  5,7
Citi parastie izdevumi  8,0
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, neto  44,9
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas korekcija  13,5
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas korekcija  0,0
Peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas  54,4
Ienākuma nodoklis  11,5
Pārskata perioda nesadalītā peļņa  42,9


Avots: Latvijas Banka un banku sniegtā informācija

Banku ziņas

Aicinām uz atvērto durvju dienām Citadeles Cēsu klientu apkalpošanas centrā

Cēsīs notiek Vispasaules Cēsnieku dienas, kur piedalās arī banka Citadele, aicinot ikvienu interesentu iegriezties bankas klientu apkalpošanas ...

Citadeles grupa pusgadā pārsniedz visa 2013. gada peļņu, sasniedzot rekordu - 14,4 miljonus eiro

Šī gada pirmo pusgadu Citadeles grupa noslēgusi ar 14,4 miljonu eiro neauditēto peļņu, kas ir par 74% vairāk nekā 2013. gada pirmajā pusga...

„Dziedošais Kivins 2014”: Aleksandrs Masļakovs atzinās, ka mīl Jūrmalu

Pagājušās nedēļas nogalē Dzintaru koncertzālē Jūrmalā leģendārā Aleksandra Masļakova vadībā notika 20. jubilejas festivāls „Dziedo&scaron...

Latvijas pensiju sistēma atzīta par devīto ilgtspējīgāko pasaulē

Starptautiskās finanšu pakalpojumu kompānijas Allianz publiskotajā Pensiju Ilgtspējas Indeksā (PII) Latvijas pensiju sistēma atzīta par devīto ...

Statistika


Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte