Skip to main content
finanšu pakalpojumu pārklājums Latvijā

Pakalpojumu pārklājums

By Banku klientiem
Finanšu pakalpojumus Latvijā ir iespējams saņemt visdažādākajās formās un atrašanās vietās. Plašais pakalpojumu pārklājums tos padara ērti pieejamus ikvienam Latvijas iedzīvotajam. Banku filiāles & info centri Ērtākais veids, kā atrast sev interesējošās bankas filiāli vai informācijas…
Read More
kas ir šķīrējtiesa

Kas ir Šķīrējtiesa

By Citi temati
Šķīrējtiesa ir nevalstisks, sabiedrisks veidojums - alternatīva valsts izveidotajām tiesām. Tā uz pušu vienošanās pamata izskata šķīrējtiesā iesniegtos strīdus. Šķīrējtiesa nav valsts tiesu sistēmas sastāvdaļa. To iespējams nodibināt gan viena konkrēta strīda risināšanai, gan arī regulārai…
Read More
Latvijas komercbanku izsniegtie kredīti pa gadiem

Banku izsniegtie kredīti

By Statistika
Ik gadu Latvijas komercbankas izsniedz dažādu veidu kredītus gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Šajā rakstā ir apkopoti dati par 2017. - 2021. gadu. Šie dati ir aizgūti no Latvijas Finanšu asociācijas biedru sniegtās informācijas. Vienlaikus šis ir…
Read More
maksājumu karšu statistika

Maksājumu karšu statistika

By Statistika
Šajā rakstā ir atrodama aktuālā Latvijas banku sektora maksājumu karšu statistika, ko apkopojusi Latvijas Finanšu nozares asociācija. Tā parāda, ka maksājumu kartes tiek plaši izmantotas gan no iedzīvotāju, gan komersantu puses. Nepieciešamā infrastruktūra (bankomātu un termiņāļu…
Read More
kredītiestāžu reģistra statistika

Kredītiestāžu reģistra statistika

By Statistika
Kredītu reģistrs ir Latvijas Bankas pārvaldīta informācijas datubāze. Tā satur ziņas par kredītvēsturi un garantijām - to, kā Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi pilda savas saistības pret Latvijas finanšu uzņēmumiem. Šīs valsts informācijas datubāzes saturu iesniedz kredītreģistra…
Read More
Latvijas makroekonomikas apskats

Latvijas makroekonomikas apskats

By Pētījumi, Statistika
Latvijas makroekonomikas apskats sevī ietver Latvijas Bankas apkopoto makroekonomisko datu grafikus. Tajos attēloti galvenie makroekonomiskie rādītāji, tādi kā inflācija, bezdarbs, iekšzemes kopprodukts u.c. Pārsvarā datu atspoguļošanas intervāls ir pēdējo gadu griezumā. Ja Jums ir nepieciešami plašāki…
Read More
banku peļņa un zaudējumi, aprēķins

Banku peļņa & zaudējumi

By Statistika
Šajā rakstā ir atrodama Latvijas banku peļņas un zaudējumu statistika. To no saviem biedriem ir apkopojusi Latvijas Finanšu nozares asociācija, taču tie ir neauditēti dati. Banku sektora datu avots ir Latvijas Bankas LR monetāro finanšu iestāžu…
Read More
banku darbības statistiskie rādītāji Latvijā

Banku darbības rādītāji

By Statistika
Šis ir ikgadējs Latvijas banku darbības pārskats, kurā apkopoti būtiskāki banku nozari raksturojoši statistikas dati. Šos datus ir apkopojusi Latvijas Finanšu nozares asociācija, aptaujājot savus biedrus. Tāpat šo datu pamatā ir ņemti LB LR monetāro finanšu…
Read More