Skip to main content

Ombuds ir persona, kas sniedz palīdzību banku klientiem, lai risinātu ārpustiesas domstarpības ar Latvijas bankām par to rīcību vai sniegtajiem pakalpojumiem. Vienlaikus jāatzīmē, ka ombuds savu lēmumu pieņemšanā ir neatkarīga persona. Tā vienīgais uzdevums, objektīvi izvērtējot apstākļus, ir mediācijas ceļā panākt vienošanos starp banku un klientu.

Ombuds ir reģistrēts Latvijas Ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzē.

Kādos gadījumos vērsties pie Ombuda?

Ombuds izskata gan privātpersonu, gan juridisku personu iesniegtus pieteikumus.

Visbiežāk strīdu jautājumi skar tādas tēmas, kā komunikācijas problēmas starp banku un klientu, naudas neizdošana no bankomāta puses, pārskatījumu rezultātā pazudusi nauda u.tml.

Galvenais paturēt prātā, ka ārpustiesas strīda risinājumam ir rekomendējošs raksturs. Lēmums pusēm ir saistošs tikai tad, ja puses (banka un klients) ir rakstiski piekritušas tam, ka strīda risināšanas rezultāts ir saistošs un tam piekrīt.

Kādos gadījumos Ombuds strīdu neizskata?

Ombuds var atteikt strīda izskatīšanu, ja, piemēram, strīda pamatā ir darījums ar lielu summu, kuras apmērs pārsniedz 50’000 €. Tas pats notiktu gadījumos, kad strīda jautājums skar maznozīmīgu summu – mazāku par 10 €. Tāpat tiks atteikti pieteikumi par jautājumiem, kas skar dokumentu viltojumus.

Pie Ombuda nevajadzētu vērsties arī gadījumos, kad kopš sūdzības iesniegšanas bankā ir pagājis jau vairāk, kā gads, vai par sūdzību jau ir iesniegts pieteikums tiesā. Visbeidzot, Ombuds neizskata identiskus, atkārtoti iesniegtus pieteikumus no vienas un tās pašas personas puses.

Kā iesniegt savu pieteikumu?

Ja problēmsituāciju nav izdevies atrisināt divpusēji ar banku, iepazīstieties, lūdzu, ar Ombuda nolikumu un reglamentu, un aizpildiet pieteikumu, kā arī piekrišanu personas datu apstrādei.

Iesniedzot savu sūdzību, jārēķinās arī, ka būs nepieciešams iemaksāt drošības naudu 20 € apmērā. Ja sūdzība paliks neizskatīta, vai netiks panākta vienošanās, nauda Jums tiks atmaksāta. Tiesa, ja sūdzības pārbaudes lieta tiks izbeigta vai sūdzību noraidīs pilnā apmērā, drošības nauda netiks atmaksāta.

Ombuda kontakti

Aivars Graudiņš
Tālr. +371 67284562
E-pasts: ombuds@financelatvia.eu