Skip to main content

Pensiju sistēma Latvijā

pensiju sistēma Latvijā

Kā zināms, Latvijā darbojas 3 līmeņu pensiju sistēma. Pirmais un otrais līmenis ir obligāts. Iemaksas tajos notiek automātiski – caur sociālajām iemaksām (VSAOI). Savukārt, trešais pensiju līmenis ir brīvprātīgs – katrs pats var izlemt, vai vēlas daļu savas nopelnītās naudas uzticēt pensiju fondu pārvaldītājiem.

Kā noskaidrot, cik ir uzkrāts?

Dažādos pensiju līmeņos Jūsu uzkrājums atšķirsies.

1. Pensiju līmeņa uzkrājums

Lai noskaidrotu informāciju par pensiju 1. līmeņa kapitālu (uzkrājumu), nepieciešams autentificēties portālā Latvija.lv. Autentifikācija ir iespējama gan ar internetbanku, gan ar E-paraksts piedāvātajām opcijām. Tālāk jau būs iespējams atlasīt konkrētu laika posmu, par kuru vēlaties redzēt uzkrājumu, un sistēma automātiski Jums sagatavos Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) izziņu ar detalizētu izklāstu par pirmā pensiju līmeņa uzkrājumu Jūsu gadījumā.

2. Pensiju līmeņa uzkrājums

Līdzīgi kā pirmā pensiju līmeņa gadījumā, arī, lai noskaidrotu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu, būs nepieciešama autorizācija portālā Latvija.lv ar internetbanku vai citu piedāvāto opciju. Pēc autorizācijas būs iespējams izvēlēties sev vēlamo laika periodu un atkal VSAA automātiski sagatavos izziņu. Tajā būs redzams gan Jūsu pensijas 2. līmeņa pārvaldītājs, gan kopējās iemaksas šajā līmenī, gan arī uzkrājums.

Šeit jāatzīmē, ka starpība starp kopējo iemaksu un uzkrājumu ir tā naudiņa, ko Jums ir palīdzējis nopelnīt pensiju fonda pārvaldītājs, ieguldot Jūsu iemaksāto naudu finanšu tirgos.

3. Pensiju līmeņa uzkrājums

Ja vēlaties noskaidrot, cik liels uzkrājums ir Jūsu 3. pensiju līmenī, tad gan būs jāvēršas pie šī līmeņa fonda pārvaldītāja. Tieši pensiju fonda pārvaldītāja mājas lapā, autentificējoties, varēsiet redzēt informāciju gan par ieguldījumu, gan investīciju rezultātā nopelnīto, gan, attiecīgi, arī kopējo uzkrājumu.

Cik liela būs mana pensija?

Ir skaidrs, ka atbilde nav viennozīmīga, jo, atkarībā no Jūsu vecuma, gala summu ietekmēs ļoti dažādi ekonomiskie apstākļi – finanšu tirgu svārstības, dzimstības koeficients u.tml.

Pensijas prognozes kalkulatora aprēķinu piemērs.

Vietnē ManaPensija.lv Jūs atradīsiet pensijas kalkulatoru, ar kura palīdzību būs iespējams aprēķināt vismaz aptuveno pensijas apmēru, kādu varat sagaidīt savās vecumdienās. Tajā būs nepieciešams ievadīt gan informāciju par savu vecumu un ikmēneša algu, gan arī pirmo divu (vai visu trīs) pensiju līmeņu uzkrājumus. Tos atradīsiet, sekojot augstāk aprakstītajiem soļiem.

Kā mainīt pensiju pārvaldītāju?

Ja kaut kādu iemeslu dēļ vēlaties mainīt uzņēmumu, kurš pārvalda Jūsu 2. pensiju līmeņa iekrājumus, to ērti varat izdarīt portālā Latvija.lv – autentificējoties un izvēloties sev vēlamo (jauno) ieguldījumu plānu. Izmaiņas stāsies spēkā 15 dienu laikā. Sīkāku informāciju uzzināsiet VSAA mājas lapā.

Kuru pensijas plānu izvēlēties?

Lai garantētu pensiju 2. līmeņa drošību, ir radīts Valsts fondēto pensiju likums, kurā ir skaidri atrunāts, kur fondu pārvaldītāji drīkst, un kur – nedrīkst ieguldīt Jūsu naudu. Tajā pašā laikā, Jums kā klientam ir atstātas zināmas manevra iespējas. Jūs varat izvēlēties dažādus fondu pārvaldītāju piedāvātos plānus. Daži no tiem ir riskantāki, bet potenciāli ienesīgāki, savukārt, citi – drošāki un stabilāki.

Aktīvie plāni

Šajos plānos ieturētā iedzīvotāju nauda tiek ieguldīta akciju tirgū. Tas tiek darīts tādēļ, ka tieši akciju tirgus ilgtermiņa atdeve ir visaugstākā. Tajā pašā laikā, izvēloties šī veida plānu ir jāsaprot, ka īstermiņā var būt iespējamas krasas svārstības un pat zināmi zaudējumi. Šī iemesla dēļ aktīvos pensiju plānus rekomendē tieši jauniem cilvēkiem (16-40 gadi), kuriem līdz pensijas vecumam vēl ir tāls ceļš.

Sabalansētie plāni

Sabalansētie pensiju plāni ir zelta vidusceļš starp aktīvo plānu ienesīgumu un konservatīvo – drošību. Lielākā daļa šajos plānos ieturētā nauda nonāk finanšu kapitāla tirgos. Tie ir mazāk riskanti, taču gana ienesīgi. 25% no līdzekļiem var tikt ieguldīti arī mazliet riskantākajos akciju tirgos, lai palīdzētu nopelnīt papildus naudu Jūsu pensijai. Šie pensiju plāni vispiemērotākie būs cilvēkiem vecumā no 40-55 gadiem.

Konservatīvie plāni

Konservatīvajos pensiju plānos ieturētā iedzīvotāju nauda tiek ieguldīta maksimāli drošā un stabilā veidā – drošos vērtspapīros, valsts vai uzņēmumu parādzīmēs / obligācijās. Tas nozīmē minimālas ieguldījumu svārstības un mazu, bet daudz maz paredzamu pieaugumu. Šī opcija vispiemērotākā būs cilvēkiem, kuriem pensijas vecums vairs nav aiz kalniem (55+ gadi).