Skip to main content

Kas ir Šķīrējtiesa

kas ir šķīrējtiesa

Šķīrējtiesa ir nevalstisks, sabiedrisks veidojums – alternatīva valsts izveidotajām tiesām. Tā uz pušu vienošanās pamata izskata šķīrējtiesā iesniegtos strīdus. Šķīrējtiesa nav valsts tiesu sistēmas sastāvdaļa. To iespējams nodibināt gan viena konkrēta strīda risināšanai, gan arī regulārai lietu skatīšanai.

Kopumā Latvijā ir reģistrētas vairāk nekā 50 dažādas šķīrējtiesas. Katrai no tām ir savs reglaments, statūti, taču tās visas strādā, vadoties pēc valstī noteiktā Šķīrējtiesu likuma.

Šķīrējtiesas priekšrocības

Nolemjot strīdu risināt šķīrējtiesā, varat rēķināties, ka lieta tiks izskatīta divreiz ātrākā termiņā, nekā vispārējās jurisdikcijas tiesā. Vidēji, šķīrējtiesa lietu skatīs 40 dienas un vēl mēnesi var prasīt izpildraksta sagatavošana. Turpretim, vispārējās jurisdikcijas tiešā šis termiņš aizņems vismaz 120 dienas.

Arī šķīrējtiesas izmaksas, salīdzinot pret valsts tiesas nodevu, būs zemākas, attiecīgi, strīdā iesaistītās puses var rēķināties ne tikai ar laika, bet arī naudas ieekonomēšanu.

Strīdā iesaistītajām pusēm ir iespēja izvēlēties tiesnesi. Tas nozīmē, ka strīdu izskatīs viena vai vairākas personas, kurām abas strīdā iesaistītās puses uzticas.

Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesa

Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesa ir izveidota tālajā 1993. gadā un tā aizvien darbojas kā pastāvīga, neatkarīga šķīrējtiesa. Līdzīgi kā citu šķīrējtiesu gadījumā, arī šai strīda izskatīšana notiek tikai tad, ja strīdā iesaistītās puses par to ir vienojušās likumā noteiktajā kārtībā. Tomēr, ir strīdi, ko likuma izpratnē drīkst izskatīt tikai tiesas, un tādos gadījumos šķīrējtiesa pieteikumu noraida.

Šķīrējtiesā ir pieejams plašs pieredzējušu šķīrējtiesnešu saraksts, kurā ietilpst 13 dažādi savas jomas profesionāļi. Ja puses nevienojas citādi, tad strīdu izskatīs trīs no šiem šķīrējtiesnešiem. Viss process ir detalizēti atrunāts Latvijas Komercbanku asociācijas Šķīrējtiesas reglamentā.

Atkarībā no prasības summas un šķīrējtiesnešu skaita izrietēs Šķīrējtiesas izmaksas.

Adrese: Rīga, Kr. Valdemāra iela 35
Tālruņa numurs: +371 67 284 561
E-pasta adrese: tiesa@fstiesa.lv