Skip to main content

Vienotā eiro maksājumu telpa

sepa

Vienotā eiro maksājumu telpa – SEPA – (angliski: Single Euro Payments Area) sniedz iespēju gan uzņēmumiem, gan privātpersonām, gan arī valsts iestādēm veikt eiro maksājumus savas valsts ietvaros vai starpvalstu formā, balstoties uz identiskiem nosacījumiem, tiesībām un pienākumiem.

Kas ir SEPA?

Singlevienots tirgus, vienota likumdošana, vienoti maksājumu izpildes nosacījumi
Euroattiecas uz eiro valūtā veiktiem maksājumiem
Paymentskaršu maksājumi, kredīta pārvedumi un tiešā debeta maksājumi
Area33 valstu telpa (28 ES dalībvalstis + Islande, Lihtenšteina, Monako, Norvēģija un Šveice)

SEPA, kas uzskatāms par sadarbības projektu, izveidi uzsāka Eiropas banku sektors, radot Eiropas Maksājumu padomi (angliski: European Payments Council). Tā ir atbildīga par banku darbību pašregulējošu vadlīniju, noteikumu un maksājumu jomas tehnisko standartu izstrādāšanu un ieviešanu.

Šobrīd šis projekts ir nonācis arī valsts sektora institūciju atbildības lokā, paralēli iesaistot Eiropas Komisiju (EK) un Eiropas Centrālo banku (ECB).

SEPA Latvijā

SEPA integrāciju Latvijā veicina un koordinē Latvijas Nacionālā SEPA darba grupa. Tās uzdevumi ir:

  • izstrādāt Latvijas Nacionālo SEPA plānu (LNSP) un koordinēt tā izpildi;
  • veicināt sabiedrības izglītošanu par SEPA projektu un tā nozīmi;
  • vadīt starptautisko un lokālo sadarbību SEPA projekta kontekstā.

LNSP ir iekļauti mazo, vidējo un lielo uzņēmumu, valsts pārvaldes iestāžu, banku, patērētāju, tirgotāju, maksājumu sistēmu un maksājumu tehnoloģiju nodrošinātāju veicamie darbi, lai SEPA projekts pilnvērtīgi tiktu ieviests Latvijā. Šis plāns ietver detalizētu informāciju par SEPA infrastruktūru, juridisko ietvaru, maksājumiem, tostarp, sabiedrības komunikācijas plānu. Tajā ir ietverti arī svaigākie statistikas dati par SEPA maksājumiem Latvijā.

Papildus informācija

Sīkāku informāciju par SEPA varat uzzināt, apmeklējot LB mājas lapu, vai skatot ECP īpaši sagatavotu brošūru par SEPA jautājumiem.

Šajā brošūrā uzzināsiet par to, kādēļ tika radīta Vienotā eiro maksājumu telpa, kāda ir tās ietekme uz iesaistītajām pusēm. Tāpat brošūrā lasāms par SEPA maksāšanas līdzekļiem, nepieciešamo infrastruktūru, standartizāciju, tiesisko regulējumu u.tml.