Skip to main content

Banku darbības rādītāji

Šis ir ikgadējs Latvijas banku darbības pārskats, kurā apkopoti būtiskāki banku nozari raksturojoši statistikas dati. Šos datus ir apkopojusi Latvijas Finanšu nozares asociācija, aptaujājot savus biedrus. Tāpat šo datu pamatā ir ņemti LB LR monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskatu kopsavilkums.

Banku aktīvi

(*tūkstoši eiro)

Banku kapitāls un rezerves

(*tūkstoši eiro)

Banku peļņa un zaudējumi

(*tūkstoši eiro)

Esam apkopojuši plašāku statistiku par banku peļņas un zaudējumu rādītājiem.

Noguldījumi bankās

(*tūkstoši eiro)

Noguldījumu sadalījums pēc termiņiem un klientu veida

(*tūkstoši eiro)

Banku izsniegtie kredīti

(*tūkstoši eiro)

Mūsu mājas lapā ir pieejama detalizētāka statistika par izsniegtajiem kredītiem.

Kredītu sadalījums pēc klientu veida

(*tūkstoši eiro)